Pensioenbetaling

Pensioenbetaling  

Als u met pensioen gaat ontvangt u pensioen van Philips Pensioenfonds. Maar hoe werkt dat precies? Op dit informatieplein vindt u informatie over uw pensioen en de betaling ervan. Ook wordt er op dit informatieplein beschreven hoe u geïnformeerd wordt over uw pensioen.

Wanneer ontvangt u uw pensioen?

Elke maand stort Philips Pensioenfonds op een vooraf vastgestelde dag uw pensioen op uw bankrekening. Wanneer kunt u de betaling verwachten? Lees meer

Hoe wordt u geïnformeerd over uw pensioen?

Als u pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds wordt u op verschillende manieren geïnformeerd. Wilt u meer weten over de pensioenspecificatie, de jaaropgave en het jaaroverzicht? Lees meer

Wanneer wijzigt of eindigt een lopende pensioenbetaling?

Een lopende pensioenbetaling kan om verschillende redenen wijzigen of beëindigd worden. Welke redenen zijn dit? Lees meer

Wat wordt er ingehouden op uw pensioeninkomen?

U heeft tijdens uw werkzame leven jarenlang pensioen opgebouwd. Het totale bedrag dat u ontvangt is uw bruto pensioen. Daarover moet u nog belasting betalen. Wat moet u nog meer betalen? En nog belangrijker: hoeveel houdt u netto per maand over? Lees meer

Wat u verder nog moet weten

Soms verandert er iets in uw leven. Wanneer wil Philips Pensioenfonds daarvan op de hoogte worden gesteld? En wat betekent het voor u? Kortom: wat moet u verder nog weten? Lees meer

Gecontroleerd op: 05-12-2018

Pensioenspecificatie 2019

Lees meer over de inhoudingen in 2019.

Naar toelichting

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata