Kalender


Kalender  

In de kalender ziet u welke wijzigingen in de Pensioenplanner zijn aangebracht sinds 1 januari 2016.

Datum Voor wie Plaats Gewijzigd
1 april 2019 Alle deelnemers Pensioenplanner onder ‘Bekijk uw keuzes’ De Pensioenplanner gaat uit van de rekenregels (actuariële factoren) zoals die vanaf 1 april 2019 gelden. Hierdoor kunnen de berekende pensioenbedragen afwijken van eerder berekende bedragen in de Pensioenplanner.
25 februari 2019 Deelnemers aan het flex pensioen Pensioenplanner Opgebouwd pensioen met verschillende pensioenrichtleeftijden is omgerekend naar pensioen op pensioenrichtleeftijd 68 jaar.
1 januari 2019 Alle deelnemers Pensioenplanner De nieuwe AOW-bedragen zijn toegevoegd.
1 juli 2018 Alle deelnemers Pensioenplanner De nieuwe AOW-bedragen zijn toegevoegd.
1 juni 2018 Alle deelnemers Pensioenplanner onder ‘Bekijk uw keuzes’ De Pensioenplanner gaat uit van de rekenregels (actuariële factoren) zoals die vanaf 1 juni 2018 gelden. Hierdoor kunnen de berekende pensioenbedragen afwijken van eerder berekende bedragen in de Pensioenplanner.
26 april 2018 Deelnemers die pensioen opbouwen Pensioenplanner
De pensioengrondslag per 1 april 2018 is verwerkt in de Planner.
17 april 2018 Deelnemers die pensioen opbouwen Pensioenplanner
De nieuwe franchise-bedragen per 1 april 2018 zijn doorgevoerd.
26 januari 2018 Deelnemers die pensioen opbouwen Pensioenplanner De Pensioenplanner houdt rekening met het feit dat u tot 2018 pensioen heeft opgebouwd dat standaard ingaat op uw 67-ste. En vanaf 2018 pensioen dat standaard ingaat op uw 68-ste. In het keuzescherm is uw pensioen weergegeven als het ingaat op 68 jaar. Van daaruit kunt u uw eigen keuzes doorrekenen. Ook zijn de nieuwe AOW-bedragen toegevoegd.
26 januari 2018 Deelnemers die pensioen opbouwen Pensioenplanner
De nieuwe AOW-bedragen zijn toegevoegd.
De Pensioenplanner maakt berekeningen conform de aangepaste AOW-leeftijd.
6 juli 2017 Deelnemers die pensioen opbouwen Pensioenplanner Deelnemers kunnen berekenen wat meer of minder werken of uit dienst gaan betekent voor de pensioenopbouw.
1 juli 2017 Alle deelnemers Pensioenplanner De nieuwe AOW-bedragen zijn toegevoegd.
1 juni 2017 Alle deelnemers Pensioenplanner onder ‘Bekijk uw keuzes’ De Pensioenplanner gaat uit van de rekenregels (actuariële factoren) zoals die vanaf 1 juni 2017 gelden. Deze wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Hierdoor kunnen de berekende pensioenbedragen afwijken van eerder berekende bedragen in de Pensioenplanner.
20 maart 2017 Nabestaanden MijnPPF Nabestaanden (m.u.v. wezen en ex-partners) kunnen inloggen op MijnPPF.
1 juli 2016 Alle deelnemers Pensioenplanner De nieuwe AOW-bedragen zijn toegevoegd.
1 juni 2016 Alle deelnemers Pensioenplanner onder ‘Bekijk uw keuzes’ De Pensioenplanner gaat uit van de rekenregels (actuariële factoren) zoals die vanaf 1 juni 2016 gelden. Deze wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Hierdoor kunnen de berekende pensioenbedragen afwijken van eerder berekende bedragen in de Pensioenplanner.
1 juni 2016 Deelnemers die een partner hebben aangegeven MijnPPF onder 'Mijn profiel' De gegevens van uw samenwonende partner zijn zichtbaar. Ook zijn de voorletters van uw partner toegevoegd.
29 april 2016 Deelnemers die een prepensioneringskapitaal hebben in de prepensioneringsregeling van het flex pensioen Moment van pensionering De leeftijden en de daarbij bijbehorende rendementsverwachting op het kapitaal in de prepensioneringsregeling zijn aangepast: naar 3% tot en met 50 jaar, 1% van 51 tot en met 63 jaar en 0% van 64 tot 67 jaar.


Laatste wijziging: 10-04-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties