Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan  

Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers vier leden voor het Verantwoordingsorgaan. Hiervoor worden in april 2019 verkiezingen georganiseerd. In dit artikel leest u er meer over. U vindt op dit informatieplein alles over de kandidaatstelling voor de verkiezingen.

Wat is het Verantwoordingsorgaan?

Het Bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes vertegenwoordigers van de werkgever, de Philips-medewerkers en diegenen die een pensioen van Philips Pensioenfonds ontvangen.

Naar wie is het Verantwoordingsorgaan op zoek?

Het Verantwoordingsorgaan is op zoek naar vier nieuwe leden namens de pensioenontvangers. Als u een pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds, heeft u de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. Van leden van het Verantwoordingsorgaan verwachten wij dat zij interesse hebben in pensioen- en beleggingszaken én bereid zijn en tijd hebben zich daarin verder te verdiepen. Een uitgebreide profielschets is te vinden onder de ‘Handige downloads’ links op deze pagina.

Hoe kunt u zich individueel kandidaat stellen?

U kunt zich (individueel) kandidaat stellen als u op 1 april 2019 een pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 14 februari vertellen we u precies hoe het kandidaatstellen in zijn werk gaat.

Kandidaten via representatieve organisaties

Ook zogenoemde representatieve organisaties kunnen kandidaten voordragen via een kieslijst als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Organisaties waarvan wij aannemen dat zij representatief zijn, hebben een brief ontvangen.

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde kandidaten

Wij vragen elke geïnteresseerde om onze voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. Wij vertellen u dan uitgebreid wat erbij komt kijken als u lid wordt van het Verantwoordingsorgaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2019 vanaf 13.30 uur. U kunt zich per e-mail aanmelden.

Meer informatie over de verkiezingen

Iedereen die op 1 april 2019 een pensioen ontvangt, vindt in april 2019 een overzicht van kandidaten en kieslijsten in de brievenbus. U kunt vervolgens een stem uitbrengen. Wilt u nog meer weten? Een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, vindt u onder de ‘Nuttige Tools’ aan de linkerkant van deze pagina. U vindt onder ‘Downloads’ ook het ‘Handtekeningenformulier’, het formulier ‘Kandidaatstelling’ en het kiesreglement.

Gecontroleerd op: 06-02-2019

Organisatiestructuur

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid.

Lees meer 

Profiel leden Verantwoordingsorgaan

Wilt u weten aan welk profiel de leden van het Verantwoordingsorgaan moeten voldoen?

Bekijk het profiel