Privacyverklaring digitale nieuwsbrief Gener@ties

Privacyverklaring digitale nieuwsbrief Gener@ties  

Wij zijn ervan bewust dat u als abonnee van onze digitale nieuwsbrief Gener@ties vertrouwen stelt in ons en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als u onze nieuwsbrief gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Waarom een privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is opgesteld om u informatie te geven over de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot de digitale nieuwsbrief Gener@ties van Philips Pensioenfonds. Deze privacyverklaring beschrijft hoe en waarom Philips Pensioenfonds informatie verzamelt van u als abonnee van de digitale nieuwsbrief Gener@ties. Het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens die u verstrekt bij aanmelding voor de digitale nieuwsbrief Gener@ties en op informatie die wij verzamelen over de links die worden aangeklikt in Gener@ties. Door gebruik te maken van de digitale nieuwsbrief Gener@ties, geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. Philips Pensioenfonds draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de algemene verordening gegevensbescherming. Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor onze dienstverlening.

Aanmelden Gener@ties

Wanneer u in dienst bent bij Philips, ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief Gener@ties op uw zakelijke e-mailadres. Wanneer u zich aanmeldt voor Gener@ties via het inschrijfformulier op www.philipspensioenfonds.nl vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde omgeving van de pensioenuitvoerder. Wanneer u zich aanmeldt via MijnPPF kunt u uw e-mailadres op laten nemen of wijzigen in onze pensioenadministratie. 

Afmelden

U kunt afmelden voor de digitale nieuwsbrief in MijnPPF of door onderaan de digitale nieuwsbrief Gener@ties te klikken op de link waarmee u kunt uitschrijven voor Gener@ties. Als u de digitale nieuwsbrief op twee verschillende e-mailadressen ontvangt, moet u elk adres afzonderlijk afmelden.

Informatie klikgedrag

Philips Pensioenfonds verzamelt statistieken over het leesgedrag van de abonnees van de digitale nieuwsbrief Gener@ties. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een mass mailer programma genaamd ‘Clang’. Clang verzamelt en combineert het e-mailadres van de abonnee, het IP-adres, het tijdstip van openen en de links die zijn aangeklikt in de digitale nieuwsbrief Gener@ties. Deze informatie wordt gebruikt om Philips Pensioenfonds een overzicht te verschaffen van klikgegevens van abonnees van de digitale nieuwsbrief. Deze informatie wordt verzameld om inzicht te krijgen in de leesintensiteit van de digitale nieuwsbrief Gener@ties en daarmee de toekomstige nieuwsbrieven beter te laten aansluiten bij het leesgedrag van de abonnees. De volgende gegevens worden verzameld:

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wie kan de informatie inzien?

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan de pensioenuitvoerder die zorgdraagt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief Gener@ties. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden met medewerkers of bestuursleden van Philips Pensioenfonds, echter nooit op persoonsniveau. Onze medewerkers en leden van het bestuur zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de digitale nieuwsbrief Gener@ties. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze nieuwsbrief, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle abonnees van de digitale nieuwsbrief Gener@ties de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen (indien van toepassing) van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Neemt u daarvoor contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Philips Pensioenfonds
Postbus 716
3700 AS Zeist
030 - 277 56 40
info@philipspensioenfonds.nl


Gecontroleerd op: 13-10-2017