Hypotheken

Hypotheken  

Philips Pensioenfonds verstrekt al meer dan 60 jaar hypotheken. Deze hypotheken worden verstrekt vanuit het vermogen van het Pensioenfonds aan zowel Philips-medewerkers als niet-Philips-medewerkers. Op dit informatieplein vindt u meer informatie over de hypotheekproducten die worden verstrekt en de manier waarop dat gebeurt.

Waarvoor verstrekken wij hypotheken?

Wij verstrekken hypotheken voor de aankoop, (ver)bouw en herfinanciering van courante woonhuizen en appartementen in Nederland. De woning dient uitsluitend bestemd te zijn voor permanente bewoning en volledig in eigen gebruik te zijn of worden genomen.

Wat is de relatie tussen Philips Pensioenfonds en BlackRock?

Philips Pensioenfonds verstrekt de hypotheek, maar de werkzaamheden zijn uitbesteed aan BlackRock. Lees meer...

Welke nieuwe hypotheekvormen worden verstrekt?

Wij bieden de volgende hypotheekvormen aan:

Lees meer...

Wat zijn de rentetarieven?

Per rentevastperiode bieden wij verschillende rentetarieven aan. Daarbij maken we onderscheid op basis van risicoprofielen. De hypotheken worden aangeboden in drie categorieën:

Lees meer...

Wat kost een hypotheek?

De kosten van een hypotheek zijn afhankelijk van meerdere factoren. Om inzicht te krijgen in de verschillen per hypotheekvorm volgen hierna een aantal voorbeeldberekeningen. Lees meer...

Hoe lang duurt een hypotheek?

De looptijd van een hypotheek is minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar.

Mag er vervroegd worden afgelost?

U mag een hypotheek vervroegd aflossen. In sommige situaties wordt een aflossingsvergoeding in rekening gebracht. In sommige situaties niet. Een aflossing dient een maand van tevoren schriftelijk te worden aangekondigd. Dat mag ook per e-mail. Lees meer...

Wordt de hypotheek geheel afgelost?

Ook als u zich houdt aan de kredietovereenkomst hoeft dat niet te betekenen dat de totale hypotheek aan het einde van de looptijd is afgelost. Dit is afhankelijk van de gewenste hypotheekvorm. Bij bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek weet u zeker dat de hypotheek aan het einde van de looptijd niet is afgelost. Meer informatie vindt u bij de voorbeeldberekeningen of in de toepasselijke productvoorwaarden.

Wat als u uw verplichtingen niet nakomt?

U kunt in een situatie terecht komen waarin u uw hypotheeklasten niet langer kunt betalen. Dat kan door bijvoorbeeld een daling van uw inkomen (bijvoorbeeld bij werkloosheid) of door een stijging van de maandlasten (bijvoorbeeld bij het ingaan van een nieuwe rentevastperiode). Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. Lees meer...

Wanneer is een adviseur nodig?

In de meeste situaties is er een adviseur nodig. Zowel bij nieuwe hypotheken als bij bestaande hypotheken. Lees meer...

Is een taxatie verplicht?

Bij nieuwe hypotheken dient een gevalideerd taxatierapport te worden aangeleverd. Dit geldt ook voor hypotheken ten behoeve van nieuwbouw.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u zich laten voorlichten door een intermediair of de documenten lezen die u vindt onder ‘Handige downloads’.

Gecontroleerd op: 10-04-2019