Relatie met BlackRock

Wat is de relatie tussen Philips Pensioenfonds en BlackRock?  

Philips Pensioenfonds verstrekt de hypotheek, maar de werkzaamheden zijn uitbesteed aan BlackRock.

Bij wie bent u klant?

Philips Pensioenfonds is de verstrekker van de hypothecaire geldlening. Dat betekent dat u klant bent bij Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds heeft echter de werkzaamheden voor het totale vermogensbeheer uitbesteed aan BlackRock, waaronder het beheer van haar hypotheekportefeuille. Daarom spreekt u met iemand van BlackRock als u contact opneemt.

Wie betaalt de vergoeding voor de werkzaamheden van BlackRock?

BlackRock ontvangt een vaste vergoeding voor het verstrekken en beheren van hypotheken. Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding die BlackRock ontvangt voor het totale vermogensbeheer dat zij uitvoert voor Philips Pensioenfonds. Noch het aantal nieuwe hypotheken dat wordt verstrekt, noch de omvang van de totale hypotheekportefeuille is van invloed op deze vergoeding. De vergoeding die Philips Pensioenfonds betaalt aan BlackRock is niet van invloed op de kosten van uw hypotheek.

Vergunningen

Philips Pensioenfonds staat ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) als aanbieder met vergunningnummer 12014228. BlackRock staat ingeschreven in het register van de AFM als kredietbemiddelaar met vergunningnummer 12014230. BlackRock treedt alleen op als kredietbemiddelaar voor Philips Pensioenfonds. U kunt beide registraties verifiëren op de website van de AFM.

Gecontroleerd op: 23-04-2019

Actuele rentetarieven

In het overzicht vindt u de laatste hypotheekrentetarieven.

Naar het overzicht

Contactgegevens

Philips Pensioenfonds Hypotheken
Postbus 80016
5600 JK Eindhoven
088 - 854 70 00
ppf.hypotheken@blackrock.com