Rentetarieven

Wat zijn de rentetarieven?  

Per rentevastperiode bieden wij verschillende rentetarieven aan. Daarbij maken we onderscheid op basis van risicoprofielen. De hypotheken worden aangeboden in drie categorieën:

Bij hypotheken zonder NHG loopt Philips Pensioenfonds het risico dat uw woning bij verkoop niet voldoende opbrengt om uw hypotheek af te lossen. Daarom betaalt u op dit moment bij hypotheken groter dan 50% van de marktwaarde (voorheen 60% van de executiewaarde) een renteopslag van 0,2% als een vergoeding voor het hogere kredietrisico.

Als de restant schuldsom van de hypotheek door aflossingen is gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde, dan kan de renteopslag vervallen. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2019 automatisch. U wordt dan schriftelijk geïnformeerd. Is de restant schuldsom vóór 1 januari 2019 gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde dan moet u zelf schriftelijk verzoeken om de renteopslag te laten vervallen.

Als de restant hoofdsom van de hypotheek is gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde als gevolg van waardestijging van uw woning, dan kan de renteopslag eveneens vervallen. Dat gaat niet automatisch. U moet hier schriftelijk om verzoeken en de waardestijging van de woning aantonen. Een waardestijging van de woning kunt u aantonen met de meest actuele WOZ-beschikking of met een gevalideerd taxatierapport wat niet ouder is dan de peildatum van de laatste WOZ- beschikking. Dit kan voor het eerst 12 maanden nadat de hypotheekakte is gepasseerd. De kosten van het taxatierapport komen voor uw rekening.

Wij bieden alleen nieuwbouwhypotheken aan in de categorieën ‘Tot en met 50% van de marktwaarde’ en ‘Tot en met 65% van de marktwaarde’.

Aflossingsvrije hypotheken of aflossingsvrije leningdelen worden aangeboden tot maximaal 50% van de marktwaarde. Een overzicht van de actuele rentetarieven vindt u in de Actuele rentetarieven woninghypotheken (pdf).

Gecontroleerd op: 10-04-2019

Actuele rentetarieven

In het overzicht vindt u de laatste hypotheekrentetarieven.

Naar het overzicht

Contactgegevens

Philips Pensioenfonds Hypotheken
Postbus 80016
5600 JK Eindhoven
088 - 854 70 00
ppf.hypotheken@blackrock.com