Vervroegd aflossen

Mag er vervroegd worden afgelost?  

U mag een hypotheek vervroegd aflossen. In sommige situaties wordt een aflossingsvergoeding in rekening gebracht. In sommige situaties niet. Een vervroegde aflossing dient een maand van tevoren schriftelijk te worden aangekondigd. Dat mag ook per e-mail.

Hoeveel mag er vervroegd worden afgelost zonder aflossingsvergoeding?

U mag per leningdeel per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder aflossingsvergoeding aflossen. Dit recht is niet cumulatief. Dat betekent dat als u een jaar niet extra aflost, u dit bedrag het volgend jaar niet mag inhalen.

Wanneer mag er worden afgelost zonder aflossingsvergoeding?

Mogelijke aflossingen zonder aflossingsvergoeding zijn:

Waarom wordt er een aflossingsvergoeding in rekening gebracht?

Philips Pensioenfonds gaat uit van vaste hypotheekrente-inkomsten. Die inkomsten worden door ons gebruikt om verplichtingen, waaronder pensioenverplichtingen, na te kunnen komen. Wanneer u uw hypotheek vervroegd aflost, vallen die inkomsten plotseling weg. Er ontstaat bij Philips Pensioenfonds een tekort. De aflossingsvergoeding dient om dat tekort te compenseren.

Hoe wordt een aflossingsvergoeding berekend?

Een aflossingsvergoeding wordt per hypotheeknummer berekend. Bij de berekening wordt vastgesteld:

  1. Over welk bedrag de vergoeding wordt berekend.
    Dit is het bedrag van de aflossing minus het bedrag wat u nog zonder aflossingsvergoeding mag aflossen.
  2. Wat de vergelijkingsrente is. De vergelijkingsrente is de actuele rente voor een zelfde hypotheekvorm in de risicoklasse die ook van toepassing was op ingangsdatum van de contractuele rente, met een rentevastperiode die gelijk is aan de huidige restant rentevastperiode. Als er geen actuele rente bestaat voor de restant rentevastperiode wordt de “naast betere” rente gekozen. Dit is bijvoorbeeld bij een restant rentevastperiode van 90 maanden de hoogste van de twee rentes die horen bij 7 en 10 jaar vast. Bekijk het overzicht van de actuele rentetarieven woninghypotheken.
  3. Wat het renteverlies is.
    Wij maken een berekening van de rente die u nog had moeten betalen voor de periode van de aflossingsdatum tot de renteherzieningsdatum. Deze berekening wordt gemaakt op basis van de contractuele rente en de vergelijkingsrente. Het verschil is het renteverlies. Bij annuïteitenhypotheken, spaar-optie-hypotheken en lineaire hypotheken wordt rekening gehouden met de contractuele aflossingsschema’s.
  4. Wat de contante waarde van het renteverlies is.
    Het renteverlies is een optelsom van maandelijkse betalingen in de toekomst. Omdat die bedragen in één keer worden betaald, worden deze verminderd vanwege de rente-op-rente-factor. Dat is een standaardberekening en de uitkomst noemen we de contante waarde.
Gecontroleerd op: 10-04-2019

Actuele rentetarieven

In het overzicht vindt u de laatste hypotheekrentetarieven.

Naar het overzicht

Contactgegevens

Philips Pensioenfonds Hypotheken
Postbus 80016
5600 JK Eindhoven
088 - 854 70 00
ppf.hypotheken@blackrock.com