Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan  

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Het Verantwoordingsorgaan toetst het beleid van het Algemeen Bestuur marginaal en beoordeelt of het Algemeen Bestuur in redelijkheid tot het beleid heeft kunnen komen. Ook beleidskeuzes voor de toekomst worden door het Verantwoordingsorgaan getoetst. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan ingevolge de wet bepaalde adviesrechten.

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden en wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgever, de pensioenopbouwers en de pensioenontvangers. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers van de pensioenontvangers, één van de pensioenopbouwers en één van de werkgever. Daarnaast is voor de pensioenopbouwers en de werkgever een plaatsvervangend lid aanwezig.

Lid namens pensioenontvangers

Lid namens pensioenopbouwers

Lid namens werkgever

Oordeel Verantwoordingsorgaan

Het oordeel over het verslagjaar 2016 en de reactie hierop van het Algemeen Bestuur is opgenomen in het jaarverslag 2016. Wilt u het oordeel van het Verantwoordingsorgaan lezen? Lees meer vanaf pagina 79 van het jaarverslag.

Gecontroleerd op: 30-10-2017

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2016 afgesloten heeft met een beleggingsresultaat van 10,2%?

Naar het jaarverslag

Nieuwe Generaties is uit

Alles wat u wilt weten over indexatie.
Lees het in de februari-uitgave.

Open magazine