Pensioen in het buitenland

Gecontroleerd op 24 mei 2019

Pensioen in het buitenland

U moet een aantal zaken regelen

Als u pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds en u woont in het buitenland, zijn er een aantal zaken die anders geregeld zijn. Welke dat zijn leest u hier.

Brochure

In deze brochure leest u alles over de belangrijkste zaken die u moet weten als u pensioen in het buitenland ontvangt.

Pensioen ontvangen in het buitenland

Jaarlijkse check over uw persoonlijke situatie in het buitenland

Bewijs van in leven zijn

Als u in Nederland woont, krijgen wij gegevens over uw persoonlijke situatie automatisch door via uw gemeente. Als u buiten Nederland woont, ontvangen wij deze gegevens niet. Daarom vragen wij u dit altijd aan ons door te geven.

Meer over informatie over bewijs in leven zijn

Pensioen in euro's

Eurorekening

Philips Pensioenfonds keert uw pensioen uit in euro’s. Daarom is het belangrijk dat u in het buitenland, indien mogelijk, een eurorekening opent waarop u het pensioen ontvangt.

Meer over een eurorekening

Betaling van loonbelasting

Loonheffing

In Nederland is iedereen verplicht om loonheffing af te dragen aan de overheid. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Meer over loonheffing

In buitenland verzekerd van goede zorg

Zorgverzekering

In Nederland worden automatisch kosten voor de zorgverzekering ingehouden op salaris en pensioen. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Meer over zorgverzekering

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Wordt de bijdrage zorgverzekering op mijn pensioen ingehouden?

  Dat ligt eraan waar u woont. Als u in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland woont, wordt de premie zorgverzekering ingehouden op uw pensioen. Woont u elders, dan wordt dit niet ingehouden.

 • Wie bepaalt hoeveel premie zorgverzekering ik moet betalen?

  Dat doet het ‘CAK'.

 • Waaruit bestaat de bijdrage Zvw als ik in het buitenland woon?

  Deze bestaat uit:

  • een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
   een inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)
   een nominale bijdrage
 • Is het verstandig een ‘eurorekening’ te openen?

  Philips Pensioenfonds betaalt uw pensioen uit in euro’s. Heeft u geen eurorekening dan kan het zijn dat uw bank hiervoor kosten in rekening brengt. Het is niet in elk land mogelijk om een eurorekening te openen. Informeer bij uw lokale bank of het mogelijk is om een eurorekening te openen.

 • Moet ik in Nederland loonbelasting betalen?

  Dat hangt er van af of Nederland met het land waarin u woont afspraken hierover heeft gemaakt. Woont u in zo’n zogenaamd verdragsland dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonheffing hoeft te betalen. Dien hiervoor een verzoek tot ‘vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen’ in bij de ‘Belastingdienst'.

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven