Arbeidsongeschikt

Gecontroleerd op 23 december 2019

Arbeidsongeschikt

Als u door ziekte niet meer kunt werken, dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard.

Dat is iets waar u niet graag aan denkt. Toch is het goed om te weten wat er voor u is geregeld als het u overkomt. Op deze pagina leest u hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen is geregeld, welke wettelijke basisvoorzieningen er zijn, welke consequentes arbeidsongeschiktheid heeft voor uw verdere pensioenopbouw en wanneer u ons moet informeren over wijzigingen in uw situatie.

Belangrijke informatie

Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Lees hier wat er voor u is geregeld.

Waaruit bestaat uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt

Inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, zijn er door de overheid en Philips Pensioenfonds voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat u toch verzekerd bent van een maandelijks inkomen.

Meer over inkomen

actiepunt

Meld het ons zo spoedig mogelijk als het percentage van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt.

Contact

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Hoeveel bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen en wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd? Het antwoord op deze en andere vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen leest u hier.

Meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?

Pensioenopbouw

Wat zijn de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? En wat gebeurt er met de Anw-hiaatverzekering? 

Meer over pensioenopbouw

Hoe wordt Philips Pensioenfonds geïnformeerd over uw arbeidsongeschiktheid?

Informeren

Als u arbeidsongeschikt wordt of bent, moet Philips Pensioenfonds hierover worden geïnformeerd. Hoe u dat doet leest u hier. 

Meer over Informeren

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt wordt?

  Als uw dienstverband wordt beëindigd omdat u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen, zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt uw opbouw ook gedeeltelijk voortgezet. 

 • Kan ik mijn Anw-hiaatverzekering laten doorlopen nu ik arbeidsongeschikt ben?

  Ja, dat kan. De premie die u hiervoor moet betalen wordt ingehouden op uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

  Als u een partner heeft en deze is aangemeld bij Philips Pensioenfonds, heeft deze vanaf uw overlijden recht op een nabestaandenpensioen. Heeft u kinderen die nog 21 jaar zijn? Dan hebben zij recht op wezenpensioen.

 • Hoe word ik in de toekomst op de hoogte gehouden van mijn pensioen?

  Van uw pensioenopbouw krijgt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast ontvangt u elk jaar eind maart een pensioenoverzicht voor gepensioneerden met daarop informatie over de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en de eventuele verhoging hiervan in het betreffende jaar. En u ontvangt een pensioenspecificatie op het moment dat u voor de eerste keer het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt en daarna als dit bedrag met meer dan € 0,01 netto wijzigt.

 • Wanneer wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen betaald?

  Uw pensioen betalen wij vooraf uit op de eerste werkdag van de maand. Kijk hier wanneer wij uw pensioen betalen. 

 • Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen waardevast gehouden?

  Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw arbeidsongeschiktheidspensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. U ontvangt ieder jaar eind maart het jaaroverzicht. Hierop staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar. Kijkt u ook bij ‘Indexatiebeleid’ voor meer informatie.

 • Wanneer stopt mijn arbeidsongeschiktheid voor Philips Pensioenfonds?

  Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35% komt, stopt uw pensioenopbouw en de betaling van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt dan een premievrije polis. Dit komt tot uitkering als u de pensioenleeftijd bereikt.

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven