Uniform Pensioenoverzicht

Gecontroleerd op 23 december 2019

Uniform Pensioenoverzicht

Hoe staat het met uw pensioenopbouw?

U ontvangt van Philips Pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in uw toekomstige inkomen. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Of wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Wanneer u in dienst bent, ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht elk jaar. Bent u niet meer in dienst? Dan vindt u voortaan elk jaar een actueel overzicht in MijnPPF. Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, dan ontvangt u het Pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar per post.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht. Zo leest u wat er op het pensioenoverzicht staat en waar u nog meer informatie kunt vinden.

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Wilt u weten welke andere keuzemogelijkheden u heeft? En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF. In MijnPPF vindt u ook de digitale versie van uw overzicht.

Heeft u vragen? Kijk of download dan de toelichting hieronder of kijk bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. 

Toelichting voor deelnemers in dienst bij Philips of Signify

 

Toelichting voor deelnemers niet meer in dienst bij Philips of Signify

Rekentool

Rekentool omzetting naar 68 jaar voor deelnemers in dienst bij Philips of Signify.

Rekentool omzetting naar 68 jaar

Mijnpensioenoverzicht.nl

Hoe ziet mijn totale pensioen eruit?

Heeft u niet alleen bij Philips Pensioenfonds, maar ook ergens anders pensioen opgebouwd? Kijk dan op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u de hoogte van uw totale opgebouwde pensioen. Ook vindt u hier hoeveel AOW u heeft opgebouwd.

Belangrijke informatie

Heeft u uw Uniform Pensioenoverzicht ontvangen? Lees dan deze informatie

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht

Welke informatie staat er op uw Uniform Pensioenoverzicht 2019?

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u op heldere wijze inzicht in uw pensioensituatie. In een aantal blokken kunt u zien wat u en uw eventuele nabestaanden in de toekomst aan pensioen kunnen verwachten.

Toelichting

Bij het pensioenoverzicht heeft u een toelichting ontvangen. De toelichting voor medewerkers in dienst kunt u hier downloaden.

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019

Gebruik de Pensioenplanner

Keuzemogelijkheden berekenen

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Gebruik de Pensioenplanner in MijnPPF wanneer u wilt weten welke ander keuzemogelijkheden u heeft. En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft. 

Direct rekenen

Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is op basis van individuele keuzes? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF.

Naar MijnPPF

U bent in dienst bij Philips of Signify

Veelgestelde vragen over omzetting van het pensioen naar 68 jaar

 • Wat is er veranderd?

  Sinds 1 januari 2018 bouwt u bij Philips Pensioenfonds pensioen op met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit is het gevolg van een wettelijke (fiscale) wijziging waaraan alle pensioenregelingen in Nederland moeten voldoen. Vóór 1 januari 2018 heeft u bij Philips Pensioenfonds ouderdomspensioen(en) opgebouwd met een andere pensioenrichtleeftijd, bijvoorbeeld 62,5 jaar, 65 jaar of 67 jaar. Deze pensioenen zijn per 1 januari 2019 omgezet naar de huidige pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Het bijbehorende nabestaandenpensioen is niet gewijzigd. Heeft u pensioen uitgesteld of een tijdelijk pensioen (overbruggingsuitkering)? Dan ziet u wel verschillende ingangsleeftijden op uw overzicht.

 • Voor wie geldt de omzetting naar 68 jaar niet?

  Uw pensioen is niet omgezet naar 68 jaar als uw dienstverband met Philips vóór 1 januari 2015 is beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid.

 • Wat betekent de omzetting naar 68 jaar voor mijn pensioen?

  Door de omzetting verandert de waarde van uw pensioen niet. Voor het pensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, hebben wij in onze pensioenadministratie een bedrag gereserveerd staan. U kunt dit zien als een ‘zak met geld’ die wordt gebruikt om voor u pensioen in te kopen. In het verleden deden we dat bijvoorbeeld op 62,5 of 65 jaar. Maar vandaag de dag is de wettelijke pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De ‘zak met geld’ verandert dus niet als wij uw pensioen omzetten naar een hogere pensioenrichtleeftijd. U krijgt er alleen een hoger bedrag per jaar voor terug, omdat uw ouderdomspensioen later ingaat en dus korter hoeft te worden uitgekeerd. Als wij bijvoorbeeld ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 67 jaar omzetten naar 68 jaar, krijgt u elk jaar een ouderdomspensioen dat ongeveer 6% hoger is. Dat ziet u in het rekenvoorbeeld hieronder.

  In dit rekenvoorbeeld laten we u zien hoe het omgerekende pensioen op het Uniform Pensioenoverzicht 2019 tot stand is gekomen op basis van het opgebouwde pensioen op het Uniform Pensioenoverzicht 2018. Alle bedragen in dit rekenvoorbeeld zijn de bedragen voor een voorbeelddeelnemer en dus fictief.

    LET OP! Dit zijn voorbeeldbedragen
  Op uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd met pensioenleeftijd 67 jaar.  
  • Opgebouwd pensioen op 1 januari 2018 (fictief)
  €       26.000 bruto per jaar
     
  In 2018 hebben wij de pensioenen op twee momenten verhoogd door indexatie. Op 1 april 2018 met 0,22% en op 1 november 2018 met 0,38%.  
  • Pensioenverhogingen in 2018
  €                156 bruto per jaar
  • Pensioenverhoging door omzetting naar 68 jaar (ongeveer 6%)
  €             1.569 bruto per jaar
     
  In 2018 heeft u een jaar pensioen opgebouwd met de nieuwe pensioen-
  richtleeftijd van 68 jaar. Uw factor A op het bijgaande Uniform Pensioenoverzicht geeft weer welk bedrag u in 2018 heeft opgebouwd.
  Ook dat bedrag is verhoogd door indexatie.
   
  • Factor A op Uniform Pensioenoverzicht 2019 (fictief)
  €                1.600 bruto per jaar
  • Pensioenverhogingen over Pensioenaangroei (factor A) in 2018
  €                      6 bruto per jaar
     
  Totaal opgebouwd pensioen na omzetting (fictief) €            29.331 bruto per jaar
 • Heeft de omzetting naar 68 jaar gevolgen voor mijn pensioenkeuzes?

  De omzetting heeft geen gevolgen voor de keuzes die u heeft. U kunt nog steeds zelf een keuze maken voor een andere pensioenleeftijd. Als u kiest voor een eerdere leeftijd dan 68 jaar, wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet immers eerder, en dus langer, worden uitgekeerd. Zo verdelen wij uw totale pensioenbedrag (de ‘zak met geld’) over meer of minder jaren. Dat heet ‘actuarieel neutraal’ omrekenen. Dat betekent dat er ook bij die omrekening voor u geen waarde verloren gaat. U kunt zelf ook variëren in de hoogte van uw pensioen, door bijvoorbeeld te kiezen voor deeltijdpensionering of de hoog-laagregeling. Met de Pensioenplanner op www.philipspensioenfonds.nl/MijnPPF kunt u zelf alle gewenste keuzes doorrekenen.

 • Loopt mijn tijdelijke pensioen langer door?

  Op uw pensioenoverzicht staat mogelijk ook een tijdelijk pensioen, ook wel overbruggingsuitkering genoemd. Als u een tijdelijk pensioen heeft, dan verschuift de periode waarin het pensioen aan u wordt uitbetaald door de omrekening naar de huidige pensioenrichtleeftijd. Heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk pensioen dat tussen 62,5 en 65 jaar zou worden uitbetaald? Dan ontvangt u dit pensioen in de nieuwe situatie van 65,5 jaar tot uw 68-ste. Het tijdelijke pensioen wordt daardoor iets hoger: 1.000 euro pensioen van 62,5 tot 65 jaar is qua waarde namelijk niet gelijk aan 1.000 euro pensioen van 65,5 tot 68 jaar. Overigens kunt u ook zelf andere keuzes maken voor het tijdelijk pensioen.

   

 • Waarom hoef ik geen toestemming te geven voor de omzetting naar 68 jaar?

  Wij voeren de omrekening automatisch uit voor alle deelnemers. Dus zonder dat u daar zelf toestemming voor hoeft te geven. Om dit als Pensioenfonds te mogen doen, moeten we voldoen aan twee voorwaarden:

  • Door de omzetting van uw ouderdomspensioen verandert de waarde van uw pensioen niet.
  • Ook na omzetting heeft u alle mogelijkheden om uw eigen keuzes te maken voor uw pensioen. Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om uw pensioen weer op de eerdere pensioenrichtleeftijd te laten ingaan. Als u eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd wilt pensioneren, moet u – vanwege fiscale regels – stoppen met werken voor het deel dat u met pensioen gaat.

  Dat is in de Pensioenwet zo geregeld. Deze voorwaarden zijn bedoeld om u als deelnemer te beschermen.

 • Waarom zijn de pensioenen omgezet naar 68 jaar?

  Voor u is één pensioenrichtleeftijd voor alle opgebouwde pensioenen overzichtelijker, voor ons is het eenvoudiger in de uuitvoering en dus goedkoper. En daar profiteert u uiteindelijk ook weer van!

 • Meer laden...

Veelgestelde algemene vragen

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw overzicht is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari 2019. Het kan zijn dat er na 1 januari 2019 iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn niet op uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 verwerkt. Deze zijn pas zichtbaar op uw Uniform Pensioenoverzicht van volgend jaar.

 • Wat moet ik doen als mijn gegevens niet meer actueel zijn?

  • Als uw gegevens niet meer actueel zijn, is het van belang dat u contact opneemt met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds;
  • Als uw adresgegevens niet kloppen, dan is de kans groot dat uw adres niet correct geregistreerd staat bij uw gemeente of (nog) niet in onze administratie is verwerkt. Wij krijgen namelijk alle adresgegevens automatisch via de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor het digitale contactformulier invullen.
 • Wat moet ik doen als de gegevens van mijn partner niet correct zijn of ontbreken?

  Als de partnergegevens niet correct zijn, kan dat veroorzaakt worden door een onvolledige registratie bij de gemeente. Wijzigingen in uw burgerlijke staat (huwelijk of echtscheiding, geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan) krijgen wij door van de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf deze wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeven.

  Bent u (niet meer) ongehuwd samenwonend, dan bent u zelf de aangewezen persoon om wijzigingen aan ons door te geven. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar: het formulier 'Partnerregistratie'. U kunt ook het digitale contactformulier invullen.

  Let op: Het registreren van de partner met wie u samenwoont, is van groot belang. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden!

 • Wat voor soort pensioenregeling is het flex pensioen?

  De actuele pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst die wordt gefinancierd met een vast premiepercentage. Het is daarmee een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling. Uw werkgever draagt elk jaar een vast percentage af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Daaronder valt ook uw eigen bijdrage. Tot 1 januari 2019 bedroeg de werkgeverspremie een percentage van uw salaris. Vanaf 2019 wordt de werkgeverspremie berekend over uw pensioengrondslag. Uw eigen bijdrage wordt ook over de pensioengrondslag berekend. Deze premiegegevens kunt u voor het eerst vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht 2019. Op uw overzicht staat het premiepercentage dat u en uw werkgever betalen voor uw pensioen in 2018. Het premiepercentage dat uw werkgever afdroeg is in 2018 uitgedrukt in een percentage van uw salaris. Het deel daarvan dat u zelf betaalde is uitgedrukt in een percentage van uw pensioengrondslag.

  Is in een jaar de pensioenpremie van alle salarissen niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te financieren? Dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op.

 • Wat voor soort pensioenregeling is de prepensioneringsregeling?

  De prepensioneringsregeling is een premieovereenkomst. Tot 1 januari 2006 werden premies gestort op een pensioenbeleggingsrekening. De premies worden belegd en vormen op de pensioendatum uw pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een ouderdoms- en eventueel nabestaandenpensioen bij Philips Pensioenfonds. Hoe hoog het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen zijn, kunnen we nu niet met zekerheid zeggen. Dit hangt af van de hoogte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. Op uw overzicht wordt op basis van een bepaald verwacht rendement, de huidige rekenregels en de op dit moment bekende gegevens bij ons een indicatie gegeven van het pensioen dat u kunt inkopen met uw kapitaal.

 • Wat is het verschil tussen een uitkerings- en een premieovereenkomst?

  Uitkeringsovereenkomst
  Pensioen kan via verschillende pensioensystemen worden opgebouwd. Er zijn regelingen waarin de werkgever een bepaalde periodieke pensioenuitkering in het vooruitzicht stelt. Dit wordt een 'uitkeringsovereenkomst' genoemd. De belangrijkste categorie binnen deze groep zijn de pensioenregelingen waarbij de hoogte van het pensioen wordt afgeleid van zowel het verdiende salaris als van de diensttijd die bij de werkgever is doorgebracht. Het flex pensioen is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over het salaris van dat jaar. Zo ontvangt u na pensionering een uitkering die is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris tijdens uw loopbaan. Ook de eindloonregeling is een uitkeringsovereenkomst. Bij een eindloonregeling ontvangt u een pensioen dat is gebaseerd op uw laatste brutosalaris.

  Premieovereenkomst
  Er zijn ook regelingen waarbij alleen de premie voor een pensioen wordt toegezegd, de zogenoemde 'premieovereenkomst'. Dit betekent dat er een kapitaal wordt opgebouwd. Het kapitaal wordt belegd en van de waarde van de beleggingen op de pensioendatum wordt een pensioen gekocht. De definitieve hoogte van het pensioen is dus pas bekend op het moment van pensionering. De prepensioneringsregeling van het flex pensioen is een vorm van een premieovereenkomst.

   

 • Wat is het verschil tussen de datum start pensioenopbouw en de datum van indiensttreding?

  De datum start pensioenopbouw is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Er kan een verschil bestaan tussen de datum van indiensttreding en de datum waarop u pensioen bent gaan opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Bijvoorbeeld als u niet op de eerste dag van de maand in dienst bent getreden. Het kan ook zijn dat u bij indiensttreding jonger was dan 25 jaar. Dat was in het verleden de leeftijd waarop u ging deelnemen aan de pensioenregeling. Voor die leeftijd kon u eventueel vrijwillig bijdragen aan de pensioenregeling. Bent u als expatriate werkzaam geweest in het buitenland? Dan kan de datum indiensttreding ook de datum zijn dat u in Nederland bent teruggekeerd.

 • Wat is de pensioenleeftijd in mijn regeling?

  Uw pensioenleeftijd kunt u vinden op het Uniform pensioenoverzicht, onder ‘Uw pensioengegevens’. Dit is de leeftijd waarop uw pensioenregeling is gebaseerd. In het flex pensioen is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Bent u arbeidsongeschikt geworden vóór 2015? Dan geldt voor u de pensioenrichtleeftijd uit het pensioenreglement dat gold op het moment dat u arbeidsongeschikt werd.

 • Wat is het ‘voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling’?

  Flex pensioen
  Het voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioen is uw zogenoemde pensioengevend salaris. Het voltijd pensioengevend salaris bedraagt vanaf 1 januari 2019 maximaal € 107.593. Dit pensioengevend salaris is gebaseerd op een voltijds dienstverband, ook als u in deeltijd werkt. Het bedrag dat u op het overzicht ziet staan, is uw vaste pensioengevend salaris. Dit bestaat voor cao-medewerkers uit:

  • uw bruto jaarsalaris (12 keer bruto maandsalaris, inclusief eventuele structurele toeslagen, zoals ploegen- en vaste overwerktoeslag);
  • uw (volledige) persoonlijk budget.

  Bent u een Senior Director of Executive? Dan is uw pensioengevend salaris opgebouwd uit 12 keer uw bruto maandsalaris. Het pensioengevend salaris wordt altijd op basis van een voltijd dienstverband geregistreerd en bedraagt maximaal € 107.593 (per 1 januari 2019).

  Variabele inkomsten zijn niet opgenomen in het ‘Voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling’.

  Eindloonregeling
  Als u deelnemer bent aan de eindloonregeling, dan is het pensioengevend salaris afgeleid van uw volledige jaarsalaris dat op het moment van ingang van uw arbeidsongeschiktheid gold vermeerderd met 10%.

 • Hoe is het bedrag bij variabele inkomenselementen tot stand gekomen?

  Bent u deelnemer aan het flex pensioen cao? Dan verrekenen wij variabele inkomenselementen één keer per jaar over het voorgaande jaar in het voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling. Op 1 april wordt gekeken wat het saldo is van de extra’s (zoals een incidentele overwerktoeslag of een variabele beloning) en de onttrekkingen aan uw persoonlijk budget (bijvoorbeeld voor extra koopdagen). Vervolgens wordt over dit saldo pensioen ingekocht of vindt er een correctie plaats van uw pensioen als het saldo negatief is.

  Bent u een Senior Director of Executive? Dan zijn variabele inkomenselementen niet meegenomen in de getoonde pensioenbedragen.

 • Waarom bouw ik over een deel van mijn salaris geen pensioen op?

  Over een deel van het inkomen bouwt u geen pensioen op. Dit noemen wij de ‘franchise’. Dit is omdat u een AOW-pensioen ontvangt. Door deze franchise af te trekken van uw pensioengevend salaris, wordt bij de opbouw van het aanvullend pensioen rekening gehouden met de AOW.

 • Wat is het ‘voltijd inkomen waarover u wel pensioen opbouwt’?

  Het voltijd inkomen waarover u wel pensioen opbouwt is uw zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met een bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, de franchise. Deze franchise wordt in mindering gebracht op uw pensioengevend salaris, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-pensioen ontvangt van de overheid. Uw totale pensioeninkomen bestaat dus uit AOW, het pensioen van Philips Pensioenfonds en eventueel pensioen dat u nog ergens anders heeft.

 • Wat is het deeltijdpercentage?

  Dit percentage geeft het aantal uren weer dat u werkt ten opzichte van het aantal uren op basis van een fulltime dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 60%.

 • Wat is het opbouwpercentage?

  Dat is het percentage waarmee het jaarlijks op te bouwen pensioen wordt berekend. In het flex pensioen is dat maximaal 1,85%. Dit opbouwpercentage is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

 • Wat is de arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag?

  De arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag wordt gebruikt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering als u volledig arbeidsongeschikt wordt. Het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit uw bruto jaarsalaris inclusief eventuele structurele toeslagen en uw persoonlijk budget. Bent u een Senior Director of Executive? Dan bestaat het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen uit uw bruto jaarsalaris. De maximering van € 107.593 is niet van toepassing. Werkt u in deeltijd? Dan wordt bij de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen rekening gehouden met uw deeltijdpercentage.

 • Ik zie op mijn pensioenoverzicht geen informatie over mijn AOW-garantie. Is mijn AOW-garantie meegenomen in de getoonde pensioenbedragen?

  Nee, in het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. De AOW-garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. Bij het bereiken van uw AOW-leeftijd stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag. De AOW-garantie wordt met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf de maand waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.

 • Waarom ontvang ik twee pensioenoverzichten?

  Pensioen kan via verschillende pensioensystemen worden opgebouwd. Er zijn regelingen waarin de werkgever een bepaalde periodieke pensioenuitkering in het vooruitzicht stelt. Dit wordt een 'uitkeringsovereenkomst' genoemd. Het flex pensioen is een voorbeeld van een uitkeringsovereenkomst.  Er zijn ook regelingen waarbij alleen de premie voor een pensioen wordt toegezegd, de zogenoemde 'premieovereenkomst'.

  De prepensioneringsregeling is een voorbeeld van een premieovereenkomst. Omdat de voorwaarden en pensioenberekeningen van beide overeenkomsten verschillend zijn, is het niet mogelijk deze in één pensioenoverzicht te vermelden. Daarom ontvangt u twee overzichten als u deelneemt aan de prepensioneringsregeling: een overzicht met informatie over uw flex pensioen en een overzicht met informatie over uw kapitaal in de prepensioneringsregeling.

 • Waarom wijken de bedragen op het pensioenoverzicht af van de bedragen in de Pensioenplanner?

  Uw Uniform Pensioenoverzicht geeft u jaarlijks een overzicht van uw pensioensituatie per 1 januari van dat jaar. Uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 is dus gebaseerd op de gegevens die gelden op 1 januari 2019. De Pensioenplanner op MijnPPF geeft u inzicht in uw actuele pensioensituatie én geeft u de mogelijkheid om individuele keuzes door te rekenen in uw pensioen. Een belangrijk verschil is dus dat de Pensioenplanner actuele bedragen weergeeft en het Uniform Pensioenoverzicht niet. Heeft u daarnaast ook een prepensioneringskapitaal? Dan gaat het Uniform Pensioenoverzicht uit van een ander te behalen rendement dan de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner zijn de bedragen gebaseerd op een verwacht rendement dat behoudender en realistischer is dan het rendement van 4% dat (verplicht) in het Uniform Pensioenoverzicht wordt gehanteerd. Ook dit levert een verschil op.
  De Pensioenplanner is te gebruiken door mensen die in dienst zijn bij Philips of Signify en deelnemen aan het flex pensioen.

 • Ik bouw nog pensioen op en heb geen pensioenoverzicht ontvangen. Hoe kan dat?

  U ontvangt een Uniform Pensioenoverzicht 2019 als u:

  • op 1 januari 2019 werkzaam was bij Philips of Signify;
  • werkzaam was bij Philips en met een vertrekregeling bent weggegaan;
  • werkzaam was bij Philips en vanwege arbeidsongeschiktheid uit dienst bent gegaan.

  Voldoet u aan één van deze voorwaarden en heeft u geen overzicht ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Waarom staan er geen netto bedragen op het pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht is een wettelijk voorgeschreven overzicht; alle pensioenfondsen gebruiken dezelfde opzet. In het wettelijk voorgeschreven overzicht staan geen netto bedragen. Als u een pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, kunt u in MijnPPF inloggen. In de Pensioenplanner op MijnPPF vindt u een indicatie van de bruto en netto pensioenbedragen. 
  Ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw totale netto inkomen na pensionering. Wilt u een inschatting van uw netto pensioenbedragen en is uw dienstverband beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Ik was op 1 januari 2019 (gedeeltelijk) met onbetaald verlof. Wat zie ik op mijn pensioenoverzicht?

  U bouwde op 1 januari 2019 geen pensioen op in verband met onbetaald verlof. Vanaf de start van uw verlof bent u op grond van het pensioenreglement (maximaal 18 maanden) verzekerd voor het nabestaanden-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen via een risicoverzekering. Wordt u arbeidsongeschikt of overlijdt u tijdens uw verlof? Dan wordt het pensioen gebaseerd op de situatie van vóór de verlofperiode. Vanaf het moment dat uw verlof voorbij is, vindt u op uw overzicht ook weer het bedrag aan te verwachten pensioen. In het volgende overzicht worden de bedragen weer gebaseerd op uw pensioengegevens op dat moment.

  De Pensioenplanner houdt mogelijk geen rekening met het feit dat u na uw verlofperiode weer pensioen gaat opbouwen. Vanaf het moment dat wij de beëindiging van uw verlofperiode hebben verwerkt, ziet u weer welk bedrag aan jaarlijks pensioen u ontvangt als u tot de pensioenleeftijd pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij pensioneren

 • Mijn pensioen bestaat uit verschillende onderdelen. Ik zie deze niet terug op het pensioenoverzicht. Hoe zit dit?

  De bedragen op het overzicht zijn totaalbedragen. Bij 'Vanaf 68 jaar zolang u leeft' ziet u het totale pensioen staan dat u vanaf uw 68-ste ontvangt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de verschillende pensioenonderdelen. De totaalbedragen kunnen, afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelneemt, bestaan uit de volgende onderdelen: ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering, suppletietoeslag en ouderdomspensioen uit vrijwillige inkoop.

 • Is mijn premievrije polis meegenomen in het pensioenoverzicht?

  Ja, in het overzicht is uw premievrije polis van Philips Pensioenfonds meegenomen, behalve wanneer dit een premievrije polis uit de eindloonregeling betreft.

 • Is mijn waardeoverdracht in het pensioenoverzicht verwerkt?

  Als u ergens anders pensioen heeft opgebouwd en u heeft een verzoek tot waardeoverdracht ingediend, dan kan het zijn dat dit nog niet is verwerkt in uw overzicht. U ontvangt van ons een bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt. Als u die bevestiging heeft gehad voor 1 januari, dan is de waardeoverdracht ook verwerkt in uw overzicht.

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor mijn ouderdomspensioen zien?

  Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven, de wijzigingsdatum vóór of op 1 januari 2019 ligt en wij de aangevraagde verdeling hebben bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner vanaf uw pensioendatum van ons het overeengekomen deel. Als er sprake is van verdeling van pensioen ziet u in het pensioenoverzicht in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgt u als u met pensioen gaat’ het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds. Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner ook in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt geheel aan u uitbetaald.

   

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij overlijden

 • Ik heb een partner. Waar staat hoeveel pensioen mijn partner krijgt als ik kom te overlijden?

  Bij uw overlijden heeft uw eventuele partner recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. In het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ ziet u welk bedrag uw partner jaarlijks ontvangt als u onverhoopt komt te overlijden. Het bedrag dat uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd is inclusief de uitkering uit de Anw-hiaatverzekering wanneer u deze heeft afgesloten.

 • Ik heb geen partner. Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

  Als u geen partner heeft, wordt het nabestaandenpensioen op de pensioendatum omgezet in extra ouderdomspensioen voor u. Ook als u geen partner heeft, bouwt u nabestaandenpensioen op. Zolang u geen partner heeft, komt er echter niemand in aanmerking voor dit pensioen. Op eerdere pensioenoverzichten werd er automatisch rekening mee gehouden dat een alleenstaande het nabestaandenpensioen inruilt voor een hoger ouderdomspensioen. U zag in dat geval geen nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen op uw pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht 2019 is het nabestaandenpensioen niet langer automatisch ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Daarom ziet u als alleenstaande op uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 wel een nabestaandenpensioen en mogelijk een lager ouderdomspensioen dan vorig jaar. U heeft uiteraard nog wel de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen in te ruilen. U kunt daarvoor kiezen als u met pensioen gaat (niet meer bij uitdiensttreding). In de Pensioenplanner kunt u zelf berekenen hoeveel ouderdomspensioen u extra ontvangt als u het nabestaandenpensioen inruilt. 

 • Wat is er veranderd per 1 januari 2019?

  Op 1 januari 2019 is uw pensioenregeling gewijzigd. U kunt uw nabestaandenpensioen niet langer inruilen voor een hoger ouderdomspensioen op het moment dat u uit dienst treedt. Pas als u met pensioen gaat, kunt u het nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Kijk hier voor meer informatie. 

 • Is het nabestaandenpensioen uit de premievrije polis inbegrepen bij overlijden voor uw AOW-leeftijd?

  Ja, in het pensioenoverzicht is het nabestaandenpensioen uit een premievrije polis van Philips Pensioenfonds meegenomen, behalve wanneer dit een premievrije polis uit de eindloonregeling betreft.

   

 • Is de Anw-hiaatverzekering meegenomen?

  Ja, als u de Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten is deze meegenomen in het pensioenoverzicht. Het bruto jaarbedrag waarvoor u de verzekering heeft afgesloten bij Philips Pensioenfonds is opgenomen in het bedrag dat uw partner ontvangt tot zijn/haar AOW-leeftijd.

 • Tot wanneer wordt de Anw-hiaatverzekering aan mijn partner uitgekeerd als ik kom te overlijden?

  Als u een Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten voor uw partner en u komt te overlijden, dan ontvangt uw partner de Anw-hiaatuitkering tot de eerste van de maand waarin uw partner zijn/haar AOW-leeftijd bereikt.

 • Op welke momenten kan de Anw-hiaatverzekering worden afgesloten?

  U kunt de Anw-hiaatverzekering afsluiten als uw partner nog geen AOW ontvangt. Bovendien moet zich één van de volgende situaties voordoen:

  • u treedt in dienst;
  • u krijgt een (nieuwe) relatie (u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of ongehuwd samenwonen);
  • u krijgt een kind.

  Ook het verhogen van het verzekerde bedrag van de Anw-hiaatverzekering kan alleen op één van bovengenoemde momenten. De termijn waarbinnen u moet reageren, is altijd twee maanden nadat zich één van de genoemde gebeurtenissen heeft voorgedaan. Dit zijn voorwaarden die per 1 juli 2001 zijn ingevoerd. Had u vóór 1 juli 2001 al een Anw-hiaatverzekering? Dan kunt u uw verzekerde bedrag wel op ieder gewenst moment wijzigen. Het verlagen van het verzekerde bedrag of het beëindigen van de verzekering mag altijd op ieder gewenst moment.

  Wilt u zich aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering of uw verzekerde bedrag wijzigen, dan kan dat via het formulier 'Anw-hiaatverzekering'.  U vindt dit formulier onder 'Zelf regelen' in MijnPPF. In de Pensioenplanner kunt u zien of u wel of niet voor de Anw-hiaatverzekering verzekerd bent

   

 • Moet ik met mijn partner een samenlevingscontract hebben als ik ongehuwd samenwoon?

  Nee, u kunt uw ongehuwd samenwonende partner als ‘partner’ laten aanmerken door Philips Pensioenfonds. Hiervoor moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • u moet samenwonen en op één adres staan ingeschreven bij uw gemeente;
  • er moet sprake zijn van (financiële) zorg voor elkaar;
  • u moet uw partner schriftelijk aanmelden bij het Pensioenfonds.

  Een samenlevingscontract is daarbij niet vereist. Als de gegevens van uw partner niet zijn ingevuld bij ‘Uw partner’, dan is uw partner nog niet bij ons bekend. U kunt uw partner dan aanmelden bij Philips Pensioenfonds. Daarvoor is het formulier 'Partnerregistratie' beschikbaar. U vindt dit formulier onder 'Zelf regelen' in MijnPPF. Uw partner zal dan op het volgende pensioenoverzicht wel vermeld zijn.

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor pensioen bij overlijden zien?

  Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen? Hebben wij dit bevestigd en ligt de scheidingsdatum vóór 1 januari 2019? Dan is hiermee rekening gehouden in het pensioenoverzicht. De bedragen in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ zijn voor uw eventuele huidige partner bestemd. Het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op dit pensioen. Hoe hoog dit bijzonder nabestaandenpensioen is kunt u zien in de Pensioenplanner. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid

 • Wat gebeurt er met de opbouw van mijn pensioen als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt word?

  Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid blijft uw pensioenopbouw doorlopen. Bepalend voor de opbouw is het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Als dit minder is dan 35% (op basis van de WIA) stopt de pensioenopbouw.

 • Ontvang ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

  Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid blijft uw pensioenopbouw doorlopen. Bepalend voor de opbouw is het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Als dit minder is dan 35% (op basis van de WIA) stopt de pensioenopbouw.

 • Wanneer stoppen de betaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de pensioenopbouw?

  De betaling van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw stoppen op één van de volgende momenten:

  • als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt (op grond van de WIA);
  • als u de AOW-leeftijd bereikt;
  • als u met pensioen gaat;
  • als u komt te overlijden.

  Bent u vóór 1 januari 2015 arbeidsongeschikt verklaard? Dan stoppen uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw voordat u uw AOW-leeftijd bereikt. Op welk moment dit is, is afhankelijk van het voor u geldende pensioenreglement.

 • Ik ben arbeidsongeschikt, waarom staat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet op het pensioenoverzicht?

  Als u arbeidsongeschikt bent, vindt u het arbeidsongeschiktheidspensioen niet terug op uw overzicht. U heeft  hiervoor eerder dit jaar een apart pensioenoverzicht voor gepensioneerden ontvangen. 

   

Veelgestelde vragen over 'Hoe zeker is uw pensioen?'

 • Hoe wordt de indexatie van mijn opgebouwde pensioen vastgesteld?

  Als u deelneemt aan het actuele flex pensioen is de ambitie om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor medewerkers van Signify). In 2018 zijn twee verhogingen toegekend op basis van de prijsinflatie: een gedeeltelijke verhoging van 0,22% per 1 april 2018 en 0,38% per 1 november 2018. In 2019 is een verhoging toegekend op basis van de looninflatie: 2,25% per 1 april 2019.

  Als u uit dienst treedt of met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde pensioen aangepast op basis van de prijsinflatie. Hieruit kwam in 2018 een gedeeltelijke verhoging van 0,22% per 1 april 2018, 0,38% per 1 november 2018 en 0,75% per 1 april 2019.

   

Veelgestelde overige vragen

 • Waarom is de factor A vermeld op mijn pensioenoverzicht?

  U wordt via het Uniform Pensioenoverzicht geïnformeerd over uw factor A, uw jaarlijkse pensioenaangroei. De factor A heeft u nodig als u belastingaangifte doet en lijfrentepremies wilt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarom moet u uw Uniform Pensioenoverzicht goed bewaren. U kunt de factor A over 2018 gebruiken als u begin 2020 belastingaangifte doet over 2019.

 • Ik kan mijn factor A niet meer berekenen. Hoe kan dat?

  Om te weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes, heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. U kunt uw jaarlijkse pensioenaangroei eenvoudig berekenen aan de hand van uw opbouwpercentage, uw parttimepercentage en uw pensioengrondslag. Is uw pensioenleeftijd niet 68 jaar? Dan is als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw, de jaarruimte voor lijfrenteaftrek sinds 2014 beperkt. Om de jaarruimte te berekenen, vermenigvuldigen wij de pensioenaangroei daarom met een Deze correctiefactor is toegepast op de getoonde factor A op uw overzicht.

 • Hoe kan het dat mijn opgebouwd pensioen uit mijn prepensioneringskapitaal hoger is dan mijn bereikbaar pensioen?

  Heeft u een prepensioneringskapitaal in de prepensioneringsregeling van het flex pensioen? Dan ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht Prepensioneringsregeling mogelijk dat uw opgebouwde pensioen hoger is dan uw te bereiken pensioen op de pensioendatum. Dit heeft te maken met de rekenmethodiek die wij wettelijk verplicht zijn te hanteren voor de bepaling van deze pensioenen. In de toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht wordt nader uitgelegd waardoor dit verschil veroorzaakt wordt.

 • Ik ben in 2019 uit dienst gegaan en ontvang een pensioenoverzicht. Wat moet ik daarmee doen?

  U bouwt geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Op 1 januari 2019 bouwde u nog wel pensioen op in het flex pensioen. Daarom ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht 2019. Voor u is de pensioenaangroei (factor A) over 2018 zoals vermeld in dit overzicht mogelijk van belang. U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. Omdat uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 is gestopt, informeren wij u op andere wijze over de definitieve pensioenbedragen bij Philips Pensioenfonds. Die informatie is actueler voor uw persoonlijke situatie dan de bedragen op het ontvangen pensioenoverzicht.

   

 • Ik heb eerder dit jaar al een pensioenoverzicht voor 2019 ontvangen. Hoe kan dat?

  Een deel van uw pensioen is reeds ingegaan. Op het pensioenoverzicht dat u eerder dit jaar heeft ontvangen, zag u het reeds ingegane (tijdelijke) ouderdomspensioen per 1 april 2019. Ook werd ter informatie het nog niet ingegane ouderdomspensioen vermeld. Op het Uniform Pensioenoverzicht 2019 staat ook het nog niet ingegane ouderdomspensioen vermeld. De bedragen op beide overzichten zijn vastgesteld op verschillende data. Daardoor zijn deze op het laatst ontvangen overzicht (gebaseerd op situatie van 1 januari 2019) anders dan op het eerdere overzicht (gebaseerd op situatie van 1 april 2019). Belangrijk is dat u de bedragen van de beide pensioenoverzichten niet bij elkaar kunt optellen. Dit geldt voor zowel uw ouderdomspensioen als uw nabestaandenpensioen.

 • Meer laden...

U bent niet meer in dienst bij Philips of Signify

Veelgestelde algemene vragen

 • Waarom ontvang ik een pensioenoverzicht?

  U heeft in het verleden een pensioen bij Philips Pensioenfonds opgebouwd. Iedereen die in het verleden een (tijdelijk) ouderdoms-, nabestaanden- of wezenpensioen heeft opgebouwd ontvangt één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

  Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, dan ontvangt u het Pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar per post. Elk jaar vindt u een actueel pensioenoverzicht in MijnPPF. Philips Pensioenfonds geeft u hiermee inzicht in uw pensioeninkomen (bijvoorbeeld voor uzelf of bij overlijden voor uw partner), inclusief eventuele pensioenverhogingen.

  Zo heeft u altijd een actueel overzicht van uw toekomstige pensioeninkomen bij Philips Pensioenfonds.

 • Ik heb aangegeven dat ik mijn Uniform Pensioenoverzicht digitaal wil ontvangen. Waarom krijg ik mijn overzicht per post?

  Dit jaar ontvangt iedereen het Uniform Pensioenoverzicht per post. Zelfs als wij beschikken over uw e-mailadres en u heeft gekozen voor digitale communicatie. In het Uniform Pensioenoverzicht vindt u relevante informatie over de ‘rekenleeftijd’ van 68 jaar. We vinden het belangrijk dat u dit leest. Volgend jaar sturen we u een e-mail met een verwijzing naar uw pensioenoverzicht in MijnPPF.

 • Waarom ontvang ik meerdere pensioenoverzichten?

  Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Waarschijnlijk heeft u in het verleden meerdere dienstverbanden gehad. Of u heeft tijdens uw dienstverband in verschillende regelingen pensioen opgebouwd.

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioenoverzicht?

  U vindt het pensioenoverzicht dit jaar op 19 november 2019 op uw deurmat. Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, ontvangt u dit pensioenoverzicht een keer per vijf jaar per post.  In MijnPPF kunt u elk jaar een actueel pensioenoverzicht bekijken.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw overzicht is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari 2019. Het kan zijn dat er na 1 januari 2019 iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn niet op uw Pensioenoverzicht 2019 verwerkt. Deze zijn pas zichtbaar op uw Pensioenoverzicht van volgend jaar.

 • Wat moet ik doen als mijn gegevens niet meer actueel zijn?

  Als uw gegevens niet meer actueel zijn, is het van belang dat u contact opneemt met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

  Als uw adresgegevens niet kloppen, dan is de kans groot dat uw adres niet correct geregistreerd staat bij uw gemeente of (nog) niet in onze administratie is verwerkt. Wij krijgen namelijk alle adresgegevens automatisch via de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor het digitale contactformulier invullen.

 • Wat moet ik doen als de gegevens van mijn partner niet correct zijn of ontbreken?

  Als de partnergegevens niet correct zijn, kan dat veroorzaakt worden door een onvolledige registratie bij de gemeente. Wijzigingen in uw burgerlijke staat (huwelijk of echtscheiding, geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan) krijgen wij door van de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf deze wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeven.

  Bent u (niet meer) ongehuwd samenwonend, dan moet u zelf de wijzigingen met betrekking tot samenwoning aan ons doorgeven. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar: het formulier 'Partnerregistratie'.

  Let op: Het registreren van de partner met wie u samenwoont, is van groot belang. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden!

 • Waarom is de ingangsdatum van mijn pensioen 68 jaar?

  Sinds 1 januari 2019 administreren wij alle pensioenen op een ‘rekenleeftijd’ van 68 jaar. Door deze administratieve omzetting verandert de waarde van uw pensioen niet. Uw ouderdomspensioen is geadministreerd op een latere pensioenleeftijd, maar het jaarlijkse pensioenbedrag wordt hoger. Voor het pensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, hebben wij in onze pensioenadministratie een bedrag gereserveerd staan. U kunt dit zien als een ‘zak met geld’ die wordt gebruikt om voor u pensioen in te kopen. In het verleden deden we dat bijvoorbeeld op 60 of 65 jaar. Maar vandaag de dag is de wettelijke pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De ‘zak met geld’ verandert dus niet als wij uw pensioen administreren op een hogere pensioenrichtleeftijd. De omzetting heeft geen gevolgen voor de keuzes die u heeft. U kunt nog steeds zelf een keuze maken voor een andere pensioenleeftijd. Als u kiest voor een eerdere leeftijd dan 68 jaar, wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet immers eerder, en dus langer, worden uitgekeerd. Zo verdelen wij uw totale pensioenbedrag (de ‘zak met geld’) over meer of minder jaren. Dat heet ‘actuarieel neutraal’ omrekenen. Dat betekent dat er voor u geen waarde verloren gaat. U kunt zelf ook variëren in de hoogte van uw pensioen, door bijvoorbeeld nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Met de Pensioenplanner op MijnPPF kunt u zelf alle gewenste keuzes doorrekenen.

 • Wanneer kan ik mijn pensioen in laten gaan?

  U kunt uw pensioen in laten gaan tussen 55 en 70 jaar. Ligt de gewenste ingangsdatum van uw pensioen meer dan 5 jaar voor de ingangsdatum van uw AOW pensioen? Dan moet u stoppen met werken en ook geen plannen meer hebben om in de toekomst te gaan werken. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager het jaarlijkse pensioenbedrag is.

 • Nu Philips Pensioenfonds met de ‘rekenleeftijd’ van 68 jaar werkt, gaat mijn tijdelijke pensioen later in. Kan ik het ook op de oorspronkelijke leeftijd laten ingaan?

  Ja, dat kan als u ook uw levenslange ouderdomspensioen laat ingaan op diezelfde leeftijd. Het tijdelijk pensioen loopt dan door tot uw 68-ste. U smeert het tijdelijk pensioen dan uit over een langere periode. Daardoor wordt het lager.

 • Ik heb een tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd. Wat is de ingangsleeftijd vanaf 1 januari 2019?

  Sinds 1 januari 2019 gaan wij voor alle pensioenen uit van een ‘rekenleeftijd’ van 68 jaar. In verband daarmee is ook de eindleeftijd van uw tijdelijk ouderdomspensioen aangepast naar 68 jaar. De looptijd van uw tijdelijk ouderdomspensioen (in maanden) verandert niet door deze wijziging. Heeft u in het verleden een tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd in de eindloonregeling en was u op 1 januari 2019 niet ouder dan 63 jaar? Dan ontvangt u uw tijdelijk ouderdomspensioen vanaf 63 jaar en 1 maand tot de maand waarin u 68 jaar wordt. De looptijd van het tijdelijk ouderdomspensioen is gelijk gebleven aan 4 jaar en 11 maanden. Was u op 1 januari 2019 ouder dan 63 jaar? Dan heeft u een individuele ingangsleeftijd gekregen. U vindt deze op uw Uniform Pensioenoverzicht.
  Heeft u in het verleden een tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd in het flex pensioen en was u op 1 januari 2019 niet ouder dan 65 jaar? Dan ontvangt u uw tijdelijk ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en 6 maanden tot de maand waarin u 68 jaar wordt. In het flex pensioen geldt voor het tijdelijk ouderdomspensioen een looptijd van 2 jaar en 6 maanden. Deze looptijd is dus gelijk gebleven.

 • Wat is het alleenstaandenpensioen?

  Het alleenstaandenpensioen is een pensioen dat u voor 1 april 1999 heeft opgebouwd als u voor die datum pensioen heeft opgebouwd bij ons Fonds. Voor 1 april 1999 werd onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Er werd toen een lagere franchise gehanteerd voor ongehuwden. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Deze franchise werd afgeleid van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Pas op de pensioendatum wordt bepaald welk pensioen u krijgt toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het feit of u een partner heeft op uw pensioendatum. Omdat de franchise voor een ongehuwde lager is, krijgt u een lager tijdelijk ouderdomspensioen als u geen partner heeft. Dit tijdelijk ouderdomspensioen is namelijk alleen afhankelijk van de franchise. U krijgt echter een hoger levenslang ouderdomspensioen als u geen partner heeft. Voor de berekening van het ouderdomspensioen wordt uw pensioengevend salaris verminderd met de ‘franchise’. Over het bedrag dat overblijft, bouwt u pensioen op. Door de lagere franchise is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt hoger. Hierdoor bouwt u een hoger ouderdomspensioen op.

 • Ik zie een negatief alleenstaandenpensioen op mijn pensioenoverzicht. Hoe kan dat?

  U heeft bij Philips Pensioenfonds een (tijdelijk) ouderdomspensioen opgebouwd. Het totaal toe te kennen (tijdelijk) ouderdomspensioen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie op de pensioendatum. Lees hiervoor ook het antwoord op de vorige vraag. Heeft u een partner op de pensioendatum? Dan ontvangt u het pensioenbedrag dat u ziet onder het kopje ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd’.  Heeft u geen partner op uw pensioendatum? Dan is uw pensioen gelijk aan de som van de bedragen die u ziet staan onder het kopje ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd’ en bij ‘Let op: bij bovenstaande bedrag(en) is geen rekening gehouden met alleenstaandenpensioen’. Bij het tijdelijk ouderdomspensioen ziet u een negatief bedrag staan. In totaal is het tijdelijk ouderdomspensioen, dat is opgebouwd voor 1 januari 1999, voor ongehuwden lager dan voor gehuwden. Voor het tijdelijk ouderdomspensioen staat hier dus een negatief bedrag. Voor het levenslang ouderdomspensioen ziet u een positief bedrag staan. Dit komt doordat het levenslang ouderdomspensioen, dat is opgebouwd voor 1 januari 1999, voor ongehuwden hoger is dan voor gehuwden. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 030 - 277 56 40.

   

 • Wilt u uw Pensioenoverzicht digitaal ontvangen?

  Ontvangt u uw pensioenoverzicht op papier, maar wilt u het voortaan digitaal ontvangen? Dat kunt u aangeven op uw profielpagina als u inlogt in MijnPPF. In MijnPPF kunt u aangeven of u het pensioenoverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen. Als u hiervoor kiest, ontvangt u per e-mail een bericht als uw overzicht voor u klaarstaat. Zo heeft u de informatie sneller in huis en hoeft u thuis geen aparte administratie bij te houden.

 • Wanneer krijgt u een brief over ingang van uw pensioen?

  Zes maanden voor uw gewenste pensioendatum nodigen wij u uit om opnieuw naar de Pensioenplanner te gaan. Op dat moment kunt u in de Pensioenplanner uw definitieve pensioenkeuzes invoeren. De Pensioenplanner neemt u dan stapsgewijs mee door de verschillende keuzes die u heeft. Heeft u uw keuzes gemaakt? Dan maakt u uw pensioenaanvraag definitief door de samenvatting van uw keuzes uit te printen, te ondertekenen en terug te sturen. Aansluitend wordt uw pensioenaanvraag verwerkt en worden uw keuzes definitief gemaakt.

 • Ik heb (nog) geen pensioenoverzicht ontvangen. Hoe kan dit?

  Wilt u het ons laten weten als u geen pensioenoverzicht heeft ontvangen? U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via 030 - 277 56 40.

 • Waar vind ik meer informatie over de indexatie?

  In het pensioenoverzicht vindt u onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen’ meer informatie over de indexatie. U kunt hier ook lezen over de risico’s die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Op de webpagina Indexatiebeleid vindt u meer informatie.

 • Heeft u nog meer vragen?

  Heeft u nog meer vragen? Belt u dan met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds op telefoonnummer 030 - 277 56 40.  U bereikt ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via het contactformulier onderaan op onze contactpagina of per brief.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over gewerkt in buitenland

 • Ik zie op mijn pensioenoverzicht geen informatie over mijn AOW-garantie. Is mijn AOW-garantie meegenomen in de getoonde pensioenbedragen?

  Nee, in het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Deze AOW-garantie heeft u in het verleden mogelijk gekregen om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. Bij het bereiken van uw AOW-leeftijd stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag.

 • In het overzicht is geen rekening gehouden met pensioenen die ik in het buitenland heb opgebouwd. Hierdoor kan mijn pensioen van Philips Pensioenfonds lager worden dan in het overzicht staat. Hoe werkt dat?

  Heeft u voor Philips in het buitenland gewerkt? Dan heeft u mogelijk de toezegging gekregen dat u in deze periode pensioen zou blijven opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Misschien heeft u in die periode ook pensioen in het buitenland opgebouwd. Als dat zo is, heeft u twee pensioenen opgebouwd. Het buitenlandse pensioen wordt dan in mindering gebracht op het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt. In het overzicht is geen rekening gehouden met eventuele pensioenen die tijdens het dienstverband met Philips in het buitenland zijn opgebouwd. Zodra deze buitenlandse pensioenen aan u worden uitgekeerd, moet u Philips Pensioenfonds hiervan op de hoogte stellen. Deze worden dan in mindering gebracht op uw pensioen van Philips Pensioenfonds. Hierdoor kan het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt lager zijn dan in het overzicht staat vermeld. Het totale pensioen dat u ontvangt (uw pensioen van Philips Pensioenfonds en het pensioen uit het buitenland) is dan wel gelijk aan het pensioen dat in het overzicht staat.

 • Kan ik mijn pensioenoverzicht in het Engels ontvangen?

  U kunt aangeven op uw profielpagina in MijnPPF aangeven dat u uw pensioenoverzicht voortaan in het Engels wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij scheiding en of beëindiging van uw samenleving

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor mijn pensioen zien?

  Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven en wij hebben de aangevraagde verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner vanaf uw pensioendatum van ons het overeengekomen deel. Als er sprake is van verdeling van pensioen ziet u in het pensioenoverzicht in het blok ‘Welk pensioen heeft u opgebouwd’ bij ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?’ het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

  Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner ook in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt geheel aan u uitbetaald.

  Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een beëindiging van ongehuwd samenwonen, kan het zijn dat uw ex-partner recht heeft op het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijgt uw partner levenslang uitgekeerd indien u onverhoopt komt te overlijden. Uw partner kan ook afzien van dit bijzonder nabestaandenpensioen.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij overlijden

 • Ik heb een partner. Waar staat hoeveel pensioen mijn partner krijgt als ik kom te overlijden?

  Bij uw overlijden heeft uw eventuele partner recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. In het blok ‘Welk pensioen heeft u opgebouwd’ bij ‘Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ ziet u welk bedrag uw partner jaarlijks ontvangt als u onverhoopt komt te overlijden.

 • Ik heb geen partner. Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

  Als u geen partner heeft, wordt het nabestaandenpensioen op de pensioendatum omgezet in extra ouderdomspensioen voor u. Omdat u geen partner heeft, komt er namelijk niemand in aanmerking voor dit pensioen. Op eerdere pensioenoverzichten werd er automatisch rekening mee gehouden dat een alleenstaande het nabestaandenpensioen inruilt voor een hoger ouderdomspensioen. U zag in dat geval geen nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen op uw pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht 2019 is het nabestaandenpensioen niet langer automatisch ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Daarom ziet u als alleenstaande op uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 wel een nabestaandenpensioen en mogelijk een lager ouderdomspensioen dan op uw vorige pensioenoverzicht. U heeft uiteraard nog wel de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen in te ruilen. U kunt daarvoor kiezen als u met pensioen gaat. In de Pensioenplanner kunt u zelf berekenen hoeveel ouderdomspensioen u extra ontvangt als u het nabestaandenpensioen inruilt. Ga hiervoor naar www.philipspensioenfonds.nl/MijnPPF.

Veelgestelde vragen over digitale pensioeninformatie

 • Als ik mijn e-mailadres doorgeef, krijg ik dan voortaan alle pensioeninformatie digitaal toegestuurd?

  Het kan voorkomen dat vanuit onze systemen nog brieven per post verstuurd worden. Wij verwachten dat wij u in de toekomst steeds meer digitaal kunnen sturen.

   

 • Ik wil mijn pensioeninformatie per post blijven ontvangen. Wat moet ik doen?

  U hoeft nu niets te doen. Als wij in de toekomst overgaan op digitale informatie, heeft u dan altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u uw informatie per post wilt blijven ontvangen.

 • Ik heb mijn e-mailadres al doorgegeven. Waarom word mij deze vraag gesteld?

  Als het e-mailadres dat u heeft doorgegeven nog actueel is, hoeft u geen actie te ondernemen. De flyer is aan iedereen gestuurd die dit Pensioenoverzicht ontvangt.

 • Ik heb geen e-mailadres. Krijg ik nu geen pensioeninformatie meer per post?

  Nee, als we geen e-mailadres van u hebben, sturen we u uw pensioeninformatie gewoon per post.

 • Ik woon in het buitenland, kan ik mijn e-mailadres ook via de antwoordkaart vastleggen?

  Dat kan, maar u kunt daarvoor helaas geen gebruikmaken van de portvrije antwoordenvelop. U moet dan zelf een postzegel plakken. Het is daarom makkelijk voor u om uw e-mailadres via MijnPPF te registeren.

 • Is het veilig om mijn Pensioenoverzicht digitaal te ontvangen?

  Wij plaatsen uw pensioenoverzicht in de persoonlijke, beveiligde omgeving MijnPPF. Via e-mail ontvangt u alleen een bericht met de melding dat uw pensioenoverzicht klaarstaat. Dat bericht bevat geen persoonlijke gegevens.

 • Kan ik mijn Pensioenoverzicht ook jaarlijks via post ontvangen?

  U kunt uw Pensioenoverzicht eens per vijf jaar per post ontvangen. De andere jaren wordt een update van uw pensioenoverzicht in MijnPPF geplaatst. Als u uw e-mailadres registreert en kiest voor digitale communicatie, krijgt u uw pensioenoverzicht altijd via digitale weg. U ontvangt dan een bericht van ons via e-mail als uw pensioenoverzicht klaarstaat in MijnPPF.

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven