Uniform Pensioenoverzicht

Gecontroleerd op 15 juli 2020

Uniform Pensioenoverzicht

Hoe staat het met uw pensioenopbouw?

U ontvangt van Philips Pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in uw toekomstige inkomen. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Of wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Wanneer u in dienst bent, ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht elk jaar. Bent u niet meer in dienst? Dan vindt u voortaan elk jaar een actueel overzicht in MijnPPF. Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, dan ontvangt u het Pensioenoverzicht daarnaast één keer in de vijf jaar per post.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht. Zo leest u wat er op het pensioenoverzicht staat en waar u nog meer informatie kunt vinden.

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Wilt u weten welke andere keuzemogelijkheden u heeft? En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF. In MijnPPF vindt u ook de digitale versie van uw overzicht.

Heeft u vragen? Bekijk of download dan de toelichting hieronder of kijk bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. 

Bent u arbeidsongeschikt geworden voor 2015?
Dan heeft u een pensioenoverzicht ontvangen op basis van de wijziging in uw pensioensituatie per 1 januari 2020. U vindt hier meer informatie en vragen & antwoorden over deze wijziging.

Toelichting voor deelnemers in dienst bij Philips of Signify

 

Toelichting voor deelnemers niet meer in dienst bij Philips of Signify

Mijnpensioenoverzicht.nl

Hoe ziet mijn totale pensioen eruit?

Heeft u niet alleen bij Philips Pensioenfonds, maar ook ergens anders pensioen opgebouwd? Kijk dan op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u de hoogte van uw totale opgebouwde pensioen. Ook vindt u hier hoeveel AOW u heeft opgebouwd.

Belangrijke informatie

Heeft u uw Uniform Pensioenoverzicht ontvangen? Lees dan deze informatie

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht

Welke informatie staat er op uw Uniform Pensioenoverzicht 2020?

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u op heldere wijze inzicht in uw pensioensituatie. In een aantal blokken kunt u zien wat u en uw eventuele nabestaanden in de toekomst aan pensioen kunnen verwachten.

Meer over welke informatie

Toelichting

Bij het pensioenoverzicht heeft u een toelichting ontvangen. De toelichting voor medewerkers in dienst kunt u hier downloaden.

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2020

Gebruik de Pensioenplanner

Keuzemogelijkheden berekenen

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Gebruik de Pensioenplanner in MijnPPF wanneer u wilt weten welke ander keuzemogelijkheden u heeft. En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft. 

Direct rekenen

Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is op basis van individuele keuzes? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF.

Naar MijnPPF

U bent in dienst bij Philips of Signify

Veelgestelde algemene vragen

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw overzicht is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari 2020. Het kan zijn dat er na 1 januari 2020 iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn niet op uw Uniform Pensioenoverzicht 2020 verwerkt. Deze zijn pas zichtbaar op uw Uniform Pensioenoverzicht van volgend jaar.

 • Wat moet ik doen als mijn gegevens niet meer actueel zijn?

  • Als uw gegevens niet meer actueel zijn, is het van belang dat u contact opneemt met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds;
  • Als uw adresgegevens niet kloppen, dan is de kans groot dat uw adres niet correct geregistreerd staat bij uw gemeente of (nog) niet in onze administratie is verwerkt. Wij krijgen namelijk alle adresgegevens automatisch via de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor het digitale contactformulier invullen.
 • Wat moet ik doen als de gegevens van mijn partner niet correct zijn of ontbreken?

  Als de partnergegevens niet correct zijn, kan dat veroorzaakt worden door een onvolledige registratie bij de gemeente. Wijzigingen in uw burgerlijke staat (huwelijk of echtscheiding, geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan) krijgen wij door van de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf deze wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeven.

  Bent u (niet meer) ongehuwd samenwonend, dan horen wij dat graag van u. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar: het formulier 'Partnerregistratie'. U kunt ook het digitale contactformulier invullen.

  Let op: Het registreren van de partner met wie u samenwoont, is van groot belang. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden!

 • Wat voor soort pensioenregeling is het flex pensioen?

  De actuele pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst die wordt gefinancierd met een vast premiepercentage. Het is daarmee een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling. Uw werkgever draagt elk jaar een vast percentage af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Daaronder valt ook uw eigen bijdrage. Tot 1 januari 2019 bedroeg de werkgeverspremie een percentage van uw salaris. Vanaf 2019 wordt de werkgeverspremie berekend over uw pensioengrondslag. Uw eigen bijdrage wordt ook over de pensioengrondslag berekend. Op uw overzicht staat het premiepercentage dat u en uw werkgever betalen voor uw pensioen in 2019. Het premiepercentage dat uw werkgever afdroeg is in 2019 uitgedrukt in een percentage van uw pensioengrondslag. Het deel daarvan dat u zelf betaalde is uitgedrukt in een percentage van uw pensioengrondslag.

  Is in een jaar de pensioenpremie van alle pensioengrondslagen niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te financieren? Dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op.

  Werkt u bij Signify? Het deel van de pensioenpremie dat u zelf betaalt, was op de peildatum van uw pensioenoverzicht 2%. Vanaf 1 februari 2020 betaalt u 5% van de pensioengrondslag. Dat is in de CAO zo afgesproken.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Pensioen kan via verschillende pensioensystemen worden opgebouwd. Er zijn regelingen waarin de werkgever een bepaalde periodieke pensioenuitkering in het vooruitzicht stelt. Dit wordt een 'uitkeringsovereenkomst' genoemd. De belangrijkste categorie binnen deze groep zijn de pensioenregelingen waarbij de hoogte van het pensioen wordt afgeleid van zowel het verdiende salaris als van de diensttijd die bij de werkgever is doorgebracht. Het flex pensioen is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over het salaris van dat jaar. Zo ontvangt u na pensionering een uitkering die is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris tijdens uw loopbaan.

   

 • Wat is het verschil tussen de datum start pensioenopbouw en de datum van indiensttreding?

  De datum start pensioenopbouw is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Er kan een verschil bestaan tussen de datum van indiensttreding en de datum waarop u pensioen bent gaan opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Bijvoorbeeld als u niet op de eerste dag van de maand in dienst bent getreden. Een onderbreking in uw dienstverband of een overgang van de flex regeling naar de flex ES regeling of andersom heeft ook invloed op de startdatum van uw pensioenopbouw. Het kan ook zijn dat u bij indiensttreding jonger was dan 25 jaar. Dat was in het verleden de leeftijd waarop u ging deelnemen aan de pensioenregeling. Voor die leeftijd kon u eventueel vrijwillig bijdragen aan de pensioenregeling. Bent u als expatriate werkzaam geweest in het buitenland? Dan kan de datum indiensttreding ook de datum zijn dat u in Nederland bent teruggekeerd.

 • Wat is de pensioenleeftijd in mijn regeling?

  Uw pensioenleeftijd kunt u vinden op het Uniform Pensioenoverzicht, onder ‘Uw pensioengegevens’. Dit is de leeftijd waarop uw pensioenregeling is gebaseerd. In het flex pensioen is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

 • Wat is het ‘voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling’?

  Flex pensioen
  Het voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioen is uw zogenoemde pensioengevend salaris. Het voltijd pensioengevend salaris bedraagt vanaf 1 januari 2020 maximaal € 110.111. Dit pensioengevend salaris is gebaseerd op een voltijds dienstverband, ook als u in deeltijd werkt. Het bedrag dat u op het overzicht ziet staan, is uw vaste pensioengevend salaris. Dit bestaat voor cao-medewerkers uit:

  • Uw bruto jaarsalaris (12 keer bruto maandsalaris) inclusief eventuele structurele toeslagen zoals ploegendienst, vast overwerk, persoonlijk budget en vakantietoeslag
  • Extra’s zoals incidentele overwerkbetalingen
  • Eventueel verminderd met de waarde voor aankoop van verlof

  Bent u een Senior Director of Executive? Dan is uw pensioengevend salaris opgebouwd uit 12 keer uw bruto maandsalaris. Het pensioengevend salaris wordt altijd op basis van een voltijd dienstverband geregistreerd en bedraagt maximaal € 110.111 (per 1 januari 2020).

  Variabele inkomsten zijn niet opgenomen in het ‘Voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling’.

 • Hoe is het bedrag bij variabele inkomenselementen tot stand gekomen?

  Bent u deelnemer aan het flex pensioen cao? Dan verrekenen wij variabele inkomenselementen één keer per jaar over het voorgaande jaar in het voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling. Op 1 april wordt gekeken wat het saldo is van de extra’s (zoals een incidentele overwerktoeslag of een variabele beloning) en de onttrekkingen aan uw persoonlijk budget (bijvoorbeeld voor extra koopdagen). Vervolgens wordt over dit saldo pensioen ingekocht of vindt er een correctie plaats van uw pensioen als het saldo negatief is.

  Bent u een Senior Director of Executive? Dan zijn variabele inkomenselementen niet meegenomen in de getoonde pensioenbedragen.

 • Waarom bouw ik over een deel van mijn salaris geen pensioen op?

  Over een deel van het inkomen bouwt u geen pensioen op. Dit noemen wij de ‘franchise’. Dit is omdat u een AOW-pensioen ontvangt. Door deze franchise af te trekken van uw pensioengevend salaris, wordt bij de opbouw van het aanvullend pensioen rekening gehouden met de AOW.

 • Wat is het ‘voltijd inkomen waarover u wel pensioen opbouwt’ (de pensioengrondslag)?

  Het voltijd inkomen waarover u wel pensioen opbouwt is uw zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met een bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, de franchise. Deze franchise wordt in mindering gebracht op uw pensioengevend salaris, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-pensioen ontvangt van de overheid. Uw totale pensioeninkomen bestaat dus uit AOW, het pensioen van Philips Pensioenfonds en eventueel pensioen dat u nog ergens anders heeft.

 • Wat is het deeltijdpercentage?

  Dit percentage geeft het aantal uren weer dat u werkt ten opzichte van het aantal uren op basis van een fulltime dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 60%.

 • Wat is het opbouwpercentage?

  Dat is het percentage waarmee het jaarlijks op te bouwen pensioen wordt berekend. In het flex pensioen is dat maximaal 1,85%. Dit opbouwpercentage is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

 • Wat is de arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag?

  De arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag wordt gebruikt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering als u volledig arbeidsongeschikt wordt. Het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit uw bruto jaarsalaris inclusief eventuele structurele toeslagen en uw persoonlijk budget. Bent u een Senior Director of Executive? Dan bestaat het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen uit uw bruto jaarsalaris. De maximering van € 110.111 (in 2020) is niet van toepassing. Werkt u in deeltijd? Dan wordt bij de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen rekening gehouden met uw deeltijdpercentage.

 • Ik zie op mijn pensioenoverzicht geen informatie over mijn AOW-garantie. Is mijn AOW-garantie meegenomen in de getoonde pensioenbedragen?

  Nee, in het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. De AOW-garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. Bij het bereiken van uw AOW-leeftijd stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag. De AOW-garantie wordt met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf de maand waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.

 • Waarom wijken de bedragen op het pensioenoverzicht af van de bedragen in de Pensioenplanner?

  Uw Uniform Pensioenoverzicht geeft u jaarlijks een overzicht van uw pensioensituatie per 1 januari van dat jaar. Uw Uniform Pensioenoverzicht 2020 is dus gebaseerd op de gegevens die gelden op 1 januari 2020. De Pensioenplanner op MijnPPF geeft u inzicht in uw actuele pensioensituatie én geeft u de mogelijkheid om individuele keuzes door te rekenen in uw pensioen. Een belangrijk verschil is dus dat de Pensioenplanner actuele bedragen weergeeft en het Uniform Pensioenoverzicht niet. De Pensioenplanner is te gebruiken door mensen die in dienst zijn bij Philips of Signify en deelnemen aan het flex pensioen.

 • Ik bouw nog pensioen op en heb geen pensioenoverzicht ontvangen. Hoe kan dat?

  U ontvangt een Uniform Pensioenoverzicht 2020 als u:

  • op 1 januari 2020 werkzaam was bij Philips of Signify;
  • werkzaam was bij Philips of Signify en vanwege arbeidsongeschiktheid uit dienst bent gegaan.

  Voldoet u aan één van deze voorwaarden en heeft u geen overzicht ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Waarom staan er geen netto bedragen op het pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht is een wettelijk voorgeschreven overzicht; alle pensioenfondsen gebruiken dezelfde opzet. In het wettelijk voorgeschreven overzicht staan geen netto bedragen. Als u een pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, kunt u in MijnPPF inloggen. In de Pensioenplanner op MijnPPF vindt u een indicatie van de bruto en netto pensioenbedragen. 
  Ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw totale netto inkomen na pensionering. Wilt u een inschatting van uw netto pensioenbedragen en is uw dienstverband beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Ik was op 1 januari 2020 (gedeeltelijk) met onbetaald verlof. Wat zie ik op mijn pensioenoverzicht?

  U bouwde op 1 januari 2020 geen pensioen op in verband met onbetaald verlof. Vanaf de start van uw verlof bent u op grond van het pensioenreglement (maximaal 18 maanden) verzekerd voor het nabestaanden-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen via een risicoverzekering. Wordt u arbeidsongeschikt of overlijdt u tijdens uw verlof? Dan wordt het pensioen gebaseerd op de situatie van vóór de verlofperiode. Vanaf het moment dat uw verlof voorbij is, vindt u op uw overzicht ook weer het bedrag aan te verwachten pensioen. In het volgende overzicht worden de bedragen weer gebaseerd op uw pensioengegevens op dat moment.

  De Pensioenplanner houdt mogelijk geen rekening met het feit dat u na uw verlofperiode weer pensioen gaat opbouwen. Vanaf het moment dat wij de beëindiging van uw verlofperiode hebben verwerkt, ziet u weer welk bedrag aan jaarlijks pensioen u ontvangt als u tot de pensioenleeftijd pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij pensioneren

 • Mijn pensioen bestaat uit verschillende onderdelen. Ik zie deze niet terug op het pensioenoverzicht. Hoe zit dit?

  De bedragen op het overzicht zijn totaalbedragen. Bij 'Vanaf 68 jaar zolang u leeft' ziet u het totale pensioen staan dat u vanaf uw 68-ste ontvangt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de verschillende pensioenonderdelen. De totaalbedragen kunnen, afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelneemt, bestaan uit de volgende onderdelen: ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering en suppletietoeslag.

 • Is mijn premievrije polis meegenomen in het pensioenoverzicht?

  Heeft u aanspraken opgebouwd uit een eerder dienstverband? Dan zijn deze aanspraken opgenomen in de huidige opbouw. Heeft u pensioen opgebouwd in de eindloonregeling? Dan zijn deze aanspraken niet meegenomen in het flex pensioen. Bouwt u nu pensioen op in de flex ES regeling en heeft u een eerder opgebouwd pensioen uit de flex regeling niet overgedragen of andersom? Dan ontvangt u voor beide pensioenen een apart overzicht.

 • Is mijn waardeoverdracht in het pensioenoverzicht verwerkt?

  Als u ergens anders pensioen heeft opgebouwd en u heeft een verzoek tot waardeoverdracht ingediend, dan kan het zijn dat dit nog niet is verwerkt in uw overzicht. U ontvangt van ons een bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt. Als u die bevestiging heeft gehad voor 1 januari, dan is de waardeoverdracht ook verwerkt in uw overzicht.

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor mijn ouderdomspensioen zien?

  Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven, de wijzigingsdatum vóór of op 1 januari 2020 ligt en wij de aangevraagde verdeling hebben bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner vanaf uw pensioendatum van ons het overeengekomen deel. Als er sprake is van verdeling van pensioen ziet u in het pensioenoverzicht in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgt u als u met pensioen gaat’ het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds. Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner ook in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt geheel aan u uitbetaald.

   

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij overlijden

 • Ik heb een partner. Waar staat hoeveel pensioen mijn partner krijgt als ik kom te overlijden?

  Bij uw overlijden heeft uw eventuele partner recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. In het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ ziet u welk bedrag uw partner jaarlijks ontvangt als u onverhoopt komt te overlijden. Het bedrag dat uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd is inclusief de uitkering uit de Anw-hiaatverzekering wanneer u deze heeft afgesloten.

 • Ik heb geen partner. Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

  Als u geen partner heeft, wordt het nabestaandenpensioen op de pensioendatum omgezet in extra ouderdomspensioen voor u. Ook als u geen partner heeft, bouwt u nabestaandenpensioen op. Zolang u geen partner heeft, komt er echter niemand in aanmerking voor dit pensioen. Op de pensioenoverzichten vóór 1 januari 2019 werd er automatisch rekening mee gehouden dat een alleenstaande het nabestaandenpensioen inruilt voor een hoger ouderdomspensioen. U zag in dat geval geen nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen op uw pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht 2020 is het nabestaandenpensioen niet meer automatisch ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. U heeft uiteraard nog wel de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen in te ruilen. U kunt daarvoor kiezen als u met pensioen gaat (niet meer bij uitdiensttreding). In de Pensioenplanner kunt u zelf berekenen hoeveel ouderdomspensioen u extra ontvangt als u het nabestaandenpensioen inruilt. 

 • Is het nabestaandenpensioen uit de premievrije polis inbegrepen bij overlijden voor uw AOW-leeftijd?

  Ja, in het pensioenoverzicht is het nabestaandenpensioen uit een premievrije polis van Philips Pensioenfonds meegenomen, behalve wanneer dit een premievrije polis uit de eindloonregeling betreft en/of u uw pensioen in twee verschillende pensioenregelingen heeft opgebouwd (bijvoorbeeld: flex en flex ES), en niet samengevoegd.

   

 • Is de Anw-hiaatverzekering meegenomen?

  Ja, als u de Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten is deze meegenomen in het pensioenoverzicht. Het bruto jaarbedrag waarvoor u de verzekering heeft afgesloten bij Philips Pensioenfonds is opgenomen in het bedrag dat uw partner ontvangt tot zijn/haar AOW-leeftijd.

 • Tot wanneer wordt de Anw-hiaatverzekering aan mijn partner uitgekeerd als ik kom te overlijden?

  Als u een Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten voor uw partner en u komt te overlijden, dan ontvangt uw partner de Anw-hiaatuitkering tot de eerste van de maand waarin uw partner zijn/haar AOW-leeftijd bereikt.

 • Op welke momenten kan de Anw-hiaatverzekering worden afgesloten?

  U kunt de Anw-hiaatverzekering afsluiten als uw partner nog geen AOW ontvangt. Bovendien moet zich één van de volgende situaties voordoen:

  • u treedt in dienst;
  • u krijgt een (nieuwe) relatie (u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of ongehuwd samenwonen);
  • u krijgt een kind.

  Ook het verhogen van het verzekerde bedrag van de Anw-hiaatverzekering kan alleen op één van bovengenoemde momenten. De termijn waarbinnen u moet reageren, is altijd twee maanden nadat zich één van de genoemde gebeurtenissen heeft voorgedaan. Dit zijn voorwaarden die per 1 juli 2001 zijn ingevoerd. Had u vóór 1 juli 2001 al een Anw-hiaatverzekering? Dan kunt u uw verzekerde bedrag wel op ieder gewenst moment wijzigen. Het verlagen van het verzekerde bedrag of het beëindigen van de verzekering mag altijd op ieder gewenst moment.

  Wilt u zich aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering of uw verzekerde bedrag wijzigen, dan kan dat via het formulier 'Anw-hiaatverzekering'.  U vindt dit formulier onder 'Zelf regelen' in MijnPPF. In de Pensioenplanner kunt u zien of u wel of niet voor de Anw-hiaatverzekering verzekerd bent

   

 • Moet ik met mijn partner een samenlevingscontract hebben als ik ongehuwd samenwoon?

  Nee, u kunt uw ongehuwd samenwonende partner als ‘partner’ laten aanmerken door Philips Pensioenfonds. Hiervoor moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • u moet samenwonen en op één adres staan ingeschreven bij uw gemeente;
  • er moet sprake zijn van (financiële) zorg voor elkaar;
  • u moet uw partner schriftelijk aanmelden bij het Pensioenfonds.

  Een samenlevingscontract is daarbij niet vereist. Als de gegevens van uw partner niet zijn ingevuld bij ‘Uw partner’, dan is uw partner nog niet bij ons bekend. U kunt uw partner dan aanmelden bij Philips Pensioenfonds. Daarvoor is het formulier 'Partnerregistratie' beschikbaar. U vindt dit formulier onder 'Zelf regelen' in MijnPPF. Uw partner zal dan op het volgende pensioenoverzicht wel vermeld zijn.

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor pensioen bij overlijden zien?

  Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen? Hebben wij dit bevestigd en ligt de scheidingsdatum vóór 1 januari 2020? Dan is hiermee rekening gehouden in het pensioenoverzicht. De bedragen in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ zijn voor uw eventuele huidige partner bestemd. Het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op dit pensioen. Hoe hoog dit bijzonder nabestaandenpensioen is kunt u zien in de Pensioenplanner. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid

 • Wat gebeurt er met de opbouw van mijn pensioen als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt word?

  Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid blijft uw pensioenopbouw doorlopen. Bepalend voor de opbouw is het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Als dit minder is dan 35% (op basis van de WIA) stopt de pensioenopbouw.

 • Ontvang ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

  Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid blijft uw pensioenopbouw doorlopen. Bepalend voor de opbouw is het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Als dit minder is dan 35% (op basis van de WIA) stopt de pensioenopbouw.

 • Wat is het gevolg van de verschuiving van de AOW-leeftijd in het jaar 2020 op de einddatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Dit jaar is de AOW-leeftijd aangepast naar 67 jaar. Daarom staat de eindleeftijd voor het arbeidsongeschikheidspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht op 67 jaar.

  In 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar op basis van het Pensioenakkoord. De wet die dat regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De AOW-leeftijd wordt na 2025 gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat uw AOW-leeftijd nog kan wijzigen als u geboren bent in 1959 of later.

 • Wanneer stoppen de betaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de pensioenopbouw?

  De betaling van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw stoppen op één van de volgende momenten:

  • als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt (op grond van de WIA);
  • als u de AOW-leeftijd bereikt;
  • als u met (vervroegd) pensioen gaat;
  • als u komt te overlijden.
 • Ik ben arbeidsongeschikt, waarom staat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet op het pensioenoverzicht?

  Als u arbeidsongeschikt bent, vindt u het arbeidsongeschiktheidspensioen niet terug op uw overzicht. U heeft hiervoor eerder dit jaar een apart pensioenoverzicht voor gepensioneerden ontvangen. 

   

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over 'Hoe zeker is uw pensioen?'

 • Hoe wordt de indexatie van mijn opgebouwde pensioen vastgesteld?

  Als u deelneemt aan het actuele flex pensioen is de ambitie om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor medewerkers van Signify). In 2018 zijn twee verhogingen toegekend op basis van de prijsinflatie: een gedeeltelijke verhoging van 0,22% per 1 april 2018 en 0,38% per 1 november 2018. In 2019 is een verhoging toegekend op basis van de looninflatie: 2,25% per 1 april 2019. Per 1 april 2020 is een gedeeltelijke verhoging van 0,64% toekend.

  Als u uit dienst treedt of met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde pensioen aangepast op basis van de prijsinflatie. Hieruit kwam in 2018 een gedeeltelijke verhoging van 0,22% per 1 april 2018, 0,38% per 1 november 2018 en 0,75% per 1 april 2019. Per 1 april 2020 geldt er een percentage van 0,64%.

   

 • Wat betekenen drie toekomstscenario’s op het UPO 2020?

  Er zijn verschillende economische scenario’s. Deze zijn met pijlen aangegeven. Alle pensioenfondsen gebruiken dezelfde scenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties:

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen wanneer u met pensioen gaat. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de pijl aan de rechterkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch meezit. De kans is klein (5%) dat u uitkomt op een hogere koopkracht dan het rechter bedrag.
  • Bij de pijl aan de linkerkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is ook klein (5%) dat u uitkomt op een lagere koopkracht dan het linker bedrag.
 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  De hoogte van uw pensioen hangt af van economische mee- en tegenvallers in de toekomst:

  • De rente kan stijgen of dalen.
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • De prijzen kunnen hard stijgen of juist dalen.

  Deze situaties zijn enorm moeilijk om te voorspellen.

 • Wat is mijn totale pensioen inclusief AOW?

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de inschatting van uw (totale) pensioen, inclusief AOW. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u bedragen exclusief AOW.

Veelgestelde overige vragen

 • Waarom is de factor A vermeld op mijn pensioenoverzicht?

  U wordt via het Uniform Pensioenoverzicht geïnformeerd over uw factor A, uw jaarlijkse pensioenaangroei. De factor A heeft u nodig als u belastingaangifte doet en lijfrentepremies wilt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarom moet u uw Uniform Pensioenoverzicht goed bewaren. U kunt de factor A over 2019 gebruiken als u begin 2021 belastingaangifte doet over 2020.

 • Ik kan mijn factor A niet meer berekenen. Hoe kan dat?

  Om te weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes, heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. U kunt uw jaarlijkse pensioenaangroei eenvoudig berekenen aan de hand van uw opbouwpercentage, uw parttimepercentage en uw pensioengrondslag. Is uw pensioenleeftijd niet 68 jaar? Dan is als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw, de jaarruimte voor lijfrenteaftrek sinds 2014 beperkt. Om de jaarruimte te berekenen, vermenigvuldigen wij de pensioenaangroei daarom met een Deze correctiefactor is toegepast op de getoonde factor A op uw overzicht.

 • Ik ben in 2020 uit dienst gegaan en ontvang een pensioenoverzicht. Wat moet ik daarmee doen?

  U bouwt geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Op 1 januari 2020 bouwde u nog wel pensioen op in het flex pensioen. Daarom ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht 2020. Voor u is de pensioenaangroei (factor A) over 2019 zoals vermeld in dit overzicht mogelijk van belang. U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. Omdat uw pensioenopbouw na 1 januari 2020 is gestopt, informeren wij u op andere wijze over de definitieve pensioenbedragen bij Philips Pensioenfonds. Die informatie is actueler voor uw persoonlijke situatie dan de bedragen op het ontvangen pensioenoverzicht.

   

 • Ik heb eerder dit jaar al een pensioenoverzicht voor 2020 ontvangen. Hoe kan dat?

  Dat kan als u een arbeidsongeschiktheidspensioen heeft of als een deel van uw pensioen al is ingegaan. Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen heeft, heeft u daarvoor een apart pensioenoverzicht ontvangen.

  Is een deel van uw pensioen al ingegaan? Dan geldt het volgende. Op het pensioenoverzicht dat u eerder dit jaar heeft ontvangen, zag u het reeds ingegane (tijdelijke) ouderdomspensioen per 1 april 2020. Ook werd ter informatie het nog niet ingegane ouderdomspensioen vermeld. Op het Uniform Pensioenoverzicht 2020 staat ook het nog niet ingegane ouderdomspensioen vermeld. De bedragen op beide overzichten zijn vastgesteld op verschillende data. Daardoor zijn deze op het laatst ontvangen overzicht (gebaseerd op situatie van 1 januari 2020) anders dan op het eerdere overzicht (gebaseerd op situatie van 1 april 2020). Belangrijk is dat u de bedragen van de beide pensioenoverzichten niet bij elkaar kunt optellen. Dit geldt voor zowel uw ouderdomspensioen als uw nabestaandenpensioen.

U bent niet meer in dienst bij Philips of Signify

Veelgestelde algemene vragen

 • Waarom ontvang ik een pensioenoverzicht?

  U heeft in het verleden een pensioen bij Philips Pensioenfonds opgebouwd. Iedereen die in het verleden een (tijdelijk) ouderdoms-, nabestaanden- of wezenpensioen heeft opgebouwd ontvangt jaarlijks een pensioenoverzicht via MijnPPF. U ontvangt van Philips Pensioenfonds een e-mail als uw actuele pensioenoverzicht klaarstaat. Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, dan ontvangt u daarnaast het Pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar per post.

  Philips Pensioenfonds geeft u hiermee inzicht in uw pensioeninkomen (bijvoorbeeld voor uzelf of bij overlijden voor uw partner), inclusief eventuele pensioenverhogingen.

 • Waarom ontvang ik meerdere pensioenoverzichten?

  Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Waarschijnlijk heeft u in het verleden meerdere dienstverbanden gehad. Of u heeft tijdens uw dienstverband in verschillende regelingen pensioen opgebouwd.

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioenoverzicht?

  In MijnPPF kunt u elk jaar een actueel pensioenoverzicht bekijken. Vanaf 3 september 2020 ziet u uw overzicht van 2020 in MijnPPF. U ontvangt van Philips Pensioenfonds een e-mail als uw actuele pensioenoverzicht klaar staat. Als u niet heeft gekozen voor digitale communicatie, ontvangt u daarnaast het pensioenoverzicht een keer per vijf jaar per post.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw overzicht is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari 2020. Het kan zijn dat er na 1 januari 2020 iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn niet op uw Pensioenoverzicht 2020 verwerkt. Deze zijn pas zichtbaar op uw Pensioenoverzicht van volgend jaar.

 • Wat moet ik doen als mijn gegevens niet meer actueel zijn?

  Als uw gegevens niet meer actueel zijn, is het van belang dat u contact opneemt met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

  Als uw adresgegevens niet kloppen, dan is de kans groot dat uw adres niet correct geregistreerd staat bij uw gemeente of (nog) niet in onze administratie is verwerkt. Wij krijgen namelijk alle adresgegevens automatisch via de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor het digitale contactformulier invullen.

 • Wat moet ik doen als de gegevens van mijn partner niet correct zijn of ontbreken?

  Als de partnergegevens niet correct zijn, kan dat veroorzaakt worden door een onvolledige registratie bij de gemeente. Wijzigingen in uw burgerlijke staat (huwelijk of echtscheiding, geregistreerd partnerschap of beëindiging hiervan) krijgen wij door van de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf deze wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeven.

  Bent u (niet meer) ongehuwd samenwonend, dan moet u zelf de wijzigingen met betrekking tot samenwoning aan ons doorgeven. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar: het formulier 'Partnerregistratie'.

  Let op: Het registreren van de partner met wie u samenwoont, is van groot belang. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden!

 • Wanneer kan ik mijn pensioen in laten gaan?

  U kunt uw pensioen in laten gaan tussen 55 en 70 jaar. Ligt de gewenste ingangsdatum van uw pensioen meer dan 5 jaar voor de ingangsdatum van uw AOW pensioen? Dan moet u stoppen met werken en ook geen plannen meer hebben om in de toekomst te gaan werken. Gaat u in deeltijd met pensioen? Dan hoeft u ook maar in deeltijd te stoppen met werken. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager het jaarlijkse pensioenbedrag is.

 • Wat is het alleenstaandenpensioen?

  Het alleenstaandenpensioen is een pensioen dat u voor 1 april 1999 heeft opgebouwd als u voor die datum pensioen heeft opgebouwd bij ons Fonds. Voor 1 april 1999 werd onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Er werd toen een lagere franchise gehanteerd voor ongehuwden. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Deze franchise werd afgeleid van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Pas op de pensioendatum wordt bepaald welk pensioen u krijgt toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het feit of u een partner heeft op uw pensioendatum. Omdat de franchise voor een ongehuwde lager is, krijgt u een lager tijdelijk ouderdomspensioen als u geen partner heeft. Dit tijdelijk ouderdomspensioen is namelijk alleen afhankelijk van de franchise. U krijgt echter een hoger levenslang ouderdomspensioen als u geen partner heeft. Voor de berekening van het ouderdomspensioen wordt uw pensioengevend salaris verminderd met de ‘franchise’. Over het bedrag dat overblijft, bouwt u pensioen op. Door de lagere franchise is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt hoger. Hierdoor bouwt u een hoger ouderdomspensioen op.

 • Ik zie een negatief alleenstaandenpensioen op mijn pensioenoverzicht. Hoe kan dat?

  U heeft bij Philips Pensioenfonds een (tijdelijk) ouderdomspensioen opgebouwd. Het totaal toe te kennen (tijdelijk) ouderdomspensioen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie op de pensioendatum. Lees hiervoor ook het antwoord op de vorige vraag. Heeft u een partner op de pensioendatum? Dan ontvangt u het pensioenbedrag dat u ziet onder het kopje ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd’.  Heeft u geen partner op uw pensioendatum? Dan is uw pensioen gelijk aan de som van de bedragen die u ziet staan onder het kopje ‘Wat heeft u aan pensioen opgebouwd’ en bij ‘Let op: bij bovenstaande bedrag(en) is geen rekening gehouden met alleenstaandenpensioen’. Bij het tijdelijk ouderdomspensioen ziet u een negatief bedrag staan. In totaal is het tijdelijk ouderdomspensioen, dat is opgebouwd voor 1 januari 1999, voor ongehuwden lager dan voor gehuwden. Voor het tijdelijk ouderdomspensioen staat hier dus een negatief bedrag. Voor het levenslang ouderdomspensioen ziet u een positief bedrag staan. Dit komt doordat het levenslang ouderdomspensioen, dat is opgebouwd voor 1 januari 1999, voor ongehuwden hoger is dan voor gehuwden. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 030 - 277 56 40.

   

 • Wanneer krijgt u een brief over ingang van uw pensioen?

  Zes maanden voor uw gewenste pensioendatum nodigen wij u uit om naar de Pensioenplanner in MijnPPF te gaan. Op dat moment kunt u in de Pensioenplanner uw definitieve pensioenkeuzes invoeren. De Pensioenplanner neemt u dan stapsgewijs mee door de verschillende keuzes die u heeft. Heeft u uw keuzes gemaakt? Dan maakt u uw pensioenaanvraag definitief door de samenvatting van uw keuzes uit te printen, te ondertekenen en terug te sturen zoals aangegeven in de brief. Aansluitend wordt uw pensioenaanvraag verwerkt en worden uw keuzes definitief gemaakt.

 • Ik zie (nog) geen pensioenoverzicht in MijnPPF staan. Hoe kan dit?

  Wilt u het ons laten weten als u geen pensioenoverzicht heeft ontvangen? U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via 030 - 277 56 40.

 • Waar vind ik meer informatie over de indexatie?

  In het pensioenoverzicht vindt u onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen?’ meer informatie over de indexatie. U kunt hier ook lezen over de risico’s die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Op de webpagina Indexatiebeleid vindt u meer informatie.

 • Heeft u nog meer vragen?

  Heeft u nog meer vragen? Belt u dan met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds op telefoonnummer 030 - 277 56 40.  U bereikt ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via het contactformulier onderaan op onze contactpagina of per brief.

 • Meer laden...

Veelgestelde vragen over gewerkt in buitenland

 • Ik zie op mijn pensioenoverzicht geen informatie over mijn AOW-garantie. Is mijn AOW-garantie meegenomen in de getoonde pensioenbedragen?

  Nee, in het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Deze AOW-garantie heeft u in het verleden mogelijk gekregen om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. Bij het bereiken van uw AOW-leeftijd stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag.

 • In het overzicht is geen rekening gehouden met pensioenen die ik in het buitenland heb opgebouwd. Hierdoor kan mijn pensioen van Philips Pensioenfonds lager worden dan in het overzicht staat. Hoe werkt dat?

  Heeft u voor Philips in het buitenland gewerkt? Dan heeft u mogelijk de toezegging gekregen dat u in deze periode pensioen zou blijven opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Misschien heeft u in die periode ook pensioen in het buitenland opgebouwd. Als dat zo is, heeft u twee pensioenen opgebouwd. Het buitenlandse pensioen wordt dan in mindering gebracht op het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt. In het overzicht is geen rekening gehouden met eventuele pensioenen die tijdens het dienstverband met Philips in het buitenland zijn opgebouwd. Zodra deze buitenlandse pensioenen aan u worden uitgekeerd, moet u Philips Pensioenfonds hiervan op de hoogte stellen. Deze worden dan in mindering gebracht op uw pensioen van Philips Pensioenfonds. Hierdoor kan het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt lager zijn dan in het overzicht staat vermeld. Het totale pensioen dat u ontvangt (uw pensioen van Philips Pensioenfonds en het pensioen uit het buitenland) is dan wel gelijk aan het pensioen dat in het overzicht staat.

 • Kan ik mijn pensioenoverzicht in het Engels ontvangen?

  U kunt aangeven op uw profielpagina in MijnPPF aangeven dat u uw pensioenoverzicht voortaan in het Engels wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij scheiding en of beëindiging van uw samenleving

 • Hoe kan ik de gevolgen van mijn echtscheiding voor mijn pensioen zien?

  Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven en wij hebben de aangevraagde verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner vanaf uw pensioendatum van ons het overeengekomen deel. Als er sprake is van verdeling van pensioen ziet u in het pensioenoverzicht in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten?’ bij ‘Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?’ het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

  Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner ook in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt geheel aan u uitbetaald.

  Als er sprake is van een echtscheiding, een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een beëindiging van ongehuwd samenwonen, kan het zijn dat uw ex-partner recht heeft op het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijgt uw partner levenslang uitgekeerd indien u onverhoopt komt te overlijden. Uw partner kan ook afzien van dit bijzonder nabestaandenpensioen. Als hier sprake van is, dan is het nabestaandenpensioen op uw pensioenoverzicht al verlaagd met het deel voor uw ex-partner. Het vermelde nabestaandenpensioen is dan voor uw eventuele huidige partner als u komt te overlijden.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij overlijden

 • Ik heb een partner. Waar staat hoeveel pensioen mijn partner krijgt als ik kom te overlijden?

  Bij uw overlijden heeft uw eventuele partner recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. In het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten?’ bij ‘Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ ziet u welk bedrag uw partner jaarlijks ontvangt als u onverhoopt komt te overlijden.

 • Ik heb geen partner. Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

  Als u geen partner heeft, komt er niemand in aanmerking voor het nabestaandenpensioen. U heeft de mogelijkheid om dit pensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kunt daarvoor kiezen als u met pensioen gaat. Voor het pensioenoverzicht 2019 lieten we dat ook zien op uw Pensioenoverzicht. Vanaf 2019 ziet u het in te ruilen nabestaandenpensioen en een lager ouderdomspensioen.

  Met de Pensioenplanner in MijnPPF kunt u berekenen hoe uw pensioen eruitziet als u ervoor kiest om uw nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen.

Veelgestelde vragen over 'Hoe zeker is uw pensioen?'

 • Wat betekenen drie toekomstscenario’s op het UPO 2020?

  Er zijn verschillende economische scenario’s. Deze zijn met pijlen aangegeven. Alle pensioenfondsen gebruiken dezelfde scenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties:

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen wanneer u met pensioen gaat. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de pijl aan de rechterkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch meezit. De kans is klein (5%) dat u uitkomt op een hogere koopkracht dan het rechter bedrag.
  • Bij de pijl aan de linkerkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is ook klein (5%) dat u uitkomt op een lagere koopkracht dan het linker bedrag.
 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  De hoogte van uw pensioen hangt af van economische mee- en tegenvallers in de toekomst:

  • De rente kan stijgen of dalen.
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • De prijzen kunnen hard stijgen of juist dalen.
 • Waarom is het opgebouwde pensioen dat onderaan is vermeld hoger dan eerder op het overzicht?

  U heeft dan waarschijnlijk ook een tijdelijk ouderdomspensioen (overbruggingsuitkering). Dit tijdelijk pensioen is voor de berekening van de toekomstscenario’s omgezet in levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar. Dat bedrag is gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van uw verwachte pensioen, en uw pensioen als het mee- of tegenzit.

 • Wat is mijn totale pensioen inclusief AOW?

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de inschatting van uw (totale) pensioen, inclusief AOW. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u bedragen exclusief AOW.

Veelgestelde vragen over digitale pensioeninformatie

 • Als ik mijn e-mailadres doorgeef, krijg ik dan voortaan alle pensioeninformatie digitaal toegestuurd?

  Het kan voorkomen dat vanuit onze systemen nog brieven per post verstuurd worden. Wij verwachten dat wij u in de toekomst steeds meer digitaal kunnen sturen.

   

 • Ik wil mijn pensioeninformatie per post blijven ontvangen. Wat moet ik doen?

  U ontvangt elke vijf jaar uw pensioenoverzicht per post. De laatste keer was in 2019. Als u deze informatie per post wilt blijven ontvangen, hoeft u nu niets te doen. Als wij in de toekomst overgaan op digitale informatie, heeft u dan altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u uw informatie per post wilt blijven ontvangen.

 • Ik heb geen e-mailadres. Krijg ik nu geen pensioeninformatie meer per post?

  Als we geen e-mailadres van u hebben, sturen we u uw pensioeninformatie elke vijf jaar per post. De laatste keer was in 2019. Als wij in de toekomst overgaan op digitale informatie, heeft u dan altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u uw informatie per post wilt blijven ontvangen.

 • Is het veilig om mijn Pensioenoverzicht digitaal te ontvangen?

  Wij plaatsen uw pensioenoverzicht in de persoonlijke, beveiligde omgeving MijnPPF. Via e-mail ontvangt u alleen een bericht met de melding dat uw pensioenoverzicht klaarstaat. Dat bericht bevat geen persoonlijke gegevens.

 • Kan ik mijn Pensioenoverzicht ook jaarlijks via post ontvangen?

  U kunt uw Pensioenoverzicht eens per vijf jaar per post ontvangen. De andere jaren wordt een update van uw pensioenoverzicht in MijnPPF geplaatst. Als u uw e-mailadres registreert en kiest voor digitale communicatie, krijgt u een bericht van ons via e-mail als uw pensioenoverzicht klaarstaat in MijnPPF.

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven