Over Philips Pensioenfonds

…

Hoe beïnvloeden renteontwikkelingen en rendement op aandelen uw pensioen?

Model effect rente en rendement

Of en in hoeverre uw pensioen kan worden verhoogd door indexatie, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Deze gezondheid wordt uitgedrukt in de 'beleidsdekkingsgraad'. De dekkingsgraad wordt beinvloed door verschillende factoren. Met dit model kunt u zelf zien wat het effect is als de rente hoger of lager wordt. Of als er positieve of negatieve rendementen op aandelen en onroerend goed worden behaald.

Model effect rente en rendement
Boven