Uitvoeringsorganisaties

Gecontroleerd op 29 april 2020

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed.

  • PGGM geeft uitvoering aan het pensioenbeheer
  • BlackRock draagt zorg voor de uitvoering van het vermogensbeheer

Daarnaast heeft het Fonds ook nog andere werkzaamheden uitbesteed.


Beheerder pensioenadministratie

PGGM geeft uitvoering aan het pensioenbeheer. In het contract met de pensioenbeheerder PGGM is een Service Level Agreement (SLA) opgenomen. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te leveren prestaties bij een groot aantal processen dat PGGM uitvoert voor Philips Pensioenfonds. Het Fonds wordt periodiek geïnformeerd over de realisatie van de SLA-afspraken. Daarnaast vindt er frequent overleg plaats over allerlei lopende zaken.


Beheerder vermogen

Met de vermogensbeheerder BlackRock is een Investment Management Agreement (IMA) afgesloten waarin onder meer specifieke beleggingsrichtlijnen en -restricties zijn opgenomen. De door de vermogensbeheerder BlackRock gerealiseerde beleggingsrendementen worden vergeleken met een door Philips Pensioenfonds vastgestelde benchmark. Het Fonds bespreekt periodiek de gerealiseerde beleggingsresultaten met de vermogensbeheerder. Daarnaast vindt er frequent overleg plaats over allerlei lopende zaken.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven