Pensioenoverzicht voor pensioenontvangers

Pensioenoverzicht voor pensioenontvangers  

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioenoverzicht?

  Het pensioenoverzicht valt dit jaar vanaf 24 april op uw deurmat. U bent van ons gewend uw pensioenoverzicht eind maart te ontvangen. Vanwege de indexatie van uw pensioen is uw pensioenoverzicht dit jaar enkele weken later verzonden. Om u toch tijdig te informeren over uw gewijzigde pensioeninkomen per 1 april 2018 heeft u een pensioenspecificatie ontvangen met uw nieuwe pensioenbedrag(en).

 • In de brief lees ik over het digitaal ontvangen van het pensioenoverzicht. Kan ik het op papier blijven ontvangen?

  U kunt uw pensioenoverzicht nog op papier blijven ontvangen. U hoeft dan niets te doen. Mocht Philips Pensioenfonds er in de toekomst voor kiezen om het pensioenoverzicht aan iedereen digitaal te verzenden, dan krijgt u altijd de mogelijkheid geboden om daarvan af te zien. U blijft dan uw pensioenpost gewoon op papier ontvangen. Wilt u uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen? Dan kunt u dat zelf regelen via MijnPPF.

 • Waarom ontvang ik een pensioenoverzicht?

  Iedereen die een (verevend) ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids-, nabestaanden- of wezenpensioen ontvangt of een betaling vanwege de AOW-compensatie, ontvangt een pensioenoverzicht. Philips Pensioenfonds geeft u hiermee inzicht in uw pensioeninkomen (voor uzelf of bij overlijden voor uw partner), inclusief eventuele pensioenverhogingen. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van uw huidige en toekomstige pensioeninkomen bij Philips Pensioenfonds.

 • Hoe weet ik wat ik netto ontvang?

  Op de pensioenspecificatie kunt u zien welk bedrag u bruto ontvangt, wat er wordt ingehouden en welk bedrag er netto per maand overblijft. Deze pensioenspecificatie krijgt u alleen als het nettobedrag van uw pensioenbetaling afwijkt van de voorgaande maand. Omdat uw pensioen per 1 april 2018 is verhoogd, heeft u eind maart een pensioenspecificatie van ons ontvangen.

 • Het bedrag bij "Welk nabestaandenpensioen ontvangt uw partner?" is anders dan vorig jaar. Hoe kan dit?

  Dit kan het gevolg zijn van een aanpassing van uw pensioen. Daarnaast kan het zijn dat u op uw pensioendatum een keuze heeft gemaakt om:
  - uw pensioen (deels) te vervroegen of (deels) uit te stellen;
  - (een deel van) uw ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen, of andersom;
  - een overbruggingspensioen in te kopen om uw gemis aan AOW tussen uw pensioendatum en AOW-leeftijd te compenseren.
  In deze gevallen hebben wij in 2017 het oorspronkelijke nabestaandenpensioen op het overzicht getoond, zonder de gevolgen van uw keuze(s) hierin meegenomen te hebben. Onze excuses hiervoor.

 • De percentages verhoging AOW-compensatie in 2017 wijken af van de percentages die vorig jaar op mijn pensioenoverzicht stonden. Hoe kan dit?

  Vorig jaar zijn per ongeluk de verkeerde percentages bij de verhoging AOW-compensatie vermeld op uw pensioenoverzicht. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioen. De indexatie van de pensioenbedragen is wel met de juiste percentages uitgevoerd. Op uw pensioenoverzicht 2018 vindt u de juiste percentages voor 2017.

 • Waar vind ik meer informatie over de indexatie?

  In het pensioenoverzicht vindt u onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen’ meer informatie over de indexatie. U kunt hier ook lezen over de risico’s die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Op het informatieplein Indexatiebeleid vindt u meer informatie.

 • Waarom zie ik de verschillende pensioenonderdelen niet op mijn pensioenoverzicht?

  Op uw pensioenoverzicht ziet u de hoogte van het totale pensioeninkomen in bepaalde situaties (bij pensionering voor uzelf of bij overlijden voor uw partner). Zoals voorgeschreven tellen wij alle afzonderlijke pensioenonderdelen bij elkaar op en tonen wij deze voor het tijdvak waarvoor dit geldt. Bijvoorbeeld: U krijgt 'vanaf 1 februari 2018 zolang u leeft’ is dan het totale bedrag aan levenslang ouderdomspensioen dat u ontvangt.

 • In het overzicht staat dat in mijn pensioen een bedrag is opgenomen dat 'elders is verzekerd'. Wat betekent dat?

  Een pensioen dat elders is verzekerd is een pensioen van een verzekeraar dat Philips Pensioenfonds aan u doorbetaalt. Dit pensioen heeft u opgebouwd voordat u bij Philips in dienst kwam. Philips Pensioenfonds is voor dat deel van uw pensioen slechts een ‘doorgeefluik’.
  Heeft u een pensioen dat elders is verzekerd? Dan is dit bedrag apart vermeld op het pensioenoverzicht. In het elders verzekerde bedrag is ook de indexatie verwerkt die mogelijk over dit deel van uw pensioen is toegekend. Op uw pensioenspecificatie ziet u sinds 2016 het elders verzekerde bedrag niet meer apart terug. Om u toch te informeren over de hoogte van het elders verzekerde bedrag vindt u dit op uw pensioenoverzicht. Neem contact op met onze Klantenservice als u meer wilt weten over pensioen dat elders is verzekerd.

 • In het overzicht staat dat geen rekening is gehouden met pensioenen die ik in het buitenland heb opgebouwd. Hierdoor kan mijn pensioen van Philips Pensioenfonds lager worden dan in het overzicht staat. Hoe werkt dat?

  Heeft u voor Philips in het buitenland gewerkt? Dan heeft u mogelijk de toezegging gekregen dat u in deze periode pensioen zou blijven opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Misschien heeft u in die periode ook pensioen in het buitenland opgebouwd. Als dat zo is, heeft u twee pensioenen opgebouwd. Het buitenlandse pensioen wordt dan in mindering gebracht op het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt. In het overzicht van deelnemers die nog geen 67 jaar zijn, is geen rekening gehouden met eventuele pensioenen die tijdens het dienstverband met Philips in het buitenland zijn opgebouwd. Zodra deze buitenlandse pensioenen aan u worden uitgekeerd, moet u Philips Pensioenfonds hiervan op de hoogte stellen. Deze worden dan in mindering gebracht op uw pensioen van Philips Pensioenfonds. Hierdoor kan het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt lager zijn dan in het overzicht staat vermeld. Het totale pensioen dat u ontvangt (uw Philips-pensioen en het pensioen uit het buitenland) is dan wel gelijk aan het pensioen dat in het overzicht staat.

 • Klopt het dat de Anw-hiaatverzekering die ik heb afgesloten voor mijn partner, na mijn overlijden doorloopt tot mijn partner de AOW-leeftijd bereikt?

  Ja, dat klopt. Sinds 1 januari 2014 loopt de Anw-hiaatverzekering niet meer tot de 65-ste verjaardag van uw partner, maar tot zijn/haar AOW-leeftijd. Deze aanpassing is doorgevoerd, omdat de AOW-leeftijd sinds 1 januari 2013 in stappen omhoog gaat. Dat betekent ook dat u langer premie betaalt: tot de AOW-leeftijd van uw partner. Lees meer over de hoogte van de premie en de verzekerde bedragen van de Anw-hiaatverzekering.

  Bent u nabestaande en ontving u vóór 1 januari 2013 al een bedrag uit de Anw-hiaatverzekering? Dan geldt deze wijziging niet voor u en ontvangt u de Anw-hiaatuitkering tot uw 65-ste verjaardag.

 • Tot wanneer ontvang ik mijn arbeidsongeschiktheidspensioen?

  U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WAO/WIA-uitkering ontvangt en uiterlijk tot uw pensioenrichtleeftijd. Op het pensioenoverzicht kunt u zien tot wanneer dat is. Wordt u tussentijds in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse ingedeeld, dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen; dit wordt naar rato aangepast.

 • Kan ik mijn pensioenoverzicht in het Engels ontvangen?

  Ontvangt u een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen? Dan kunt u aangeven op uw profielpagina in MijnPPF dat u uw pensioenoverzicht voortaan in het Engels wilt ontvangen. U kunt hier ook aangeven of u het pensioenoverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen, wezenpensioen of bent u een ex-partner? Dan kunt u op dit moment helaas nog geen gebruikmaken van MijnPPF. U kunt uw voorkeuren doorgeven aan onze Klantenservice.


Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie