Generaties januari 2019

Generaties

Generaties  

Drie keer per jaar verschijnt Generaties, het magazine van Philips Pensioenfonds. Via Generaties houden wij onze pensioenopbouwers en pensioenontvangers op de hoogte van allerlei verschillende pensioenonderwerpen. 

Generaties is verschenen

Binnenkort besluit het Bestuur over de pensioenverhoging per 1 april 2019. Hoe groot die kans is, leest u op pagina 4. En wist u dat de pensioenpot echt niet leeg is, als u straks met pensioen gaat? Wij ontkrachten een aantal hardnekkige misverstanden over pensioen. Ook is uw pensioen per 1 januari eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Vanaf die datum hebben wij alle pensioenen omgerekend naar 68 jaar, maar uiteraard met behoud van de mogelijkheid om zelf een andere pensioenleeftijd te kiezen. Verder in dit nummer: 2.000 kijkjes in de toekomst! Nieuwsgierig? Lees Generaties nu online.

Oplossing puzzel digitaal insturen

U kunt de oplossing van de puzzel ook digitaal aan ons zenden. Kies op dit formulier bij onderwerp voor de optie 'Oplossing puzzel'. Stuur uw oplossing in uiterlijk 1 maart 2019. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult.

Gecontroleerd op: 25-01-2019

Actief gepensioneerd

Frans Wilbrink (82) verzamelt artistieke Philips-reclame. Lees zijn verhaal.

Naar Actief gepensioneerd

MijnPPF: regel uw pensioen

U vindt in MijnPPF uw pensioenoverzichten, de Pensioenplanner en u kunt er uw gegevens of voorkeuren wijzigen

Naar MijnPPF 

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek